Kompostering

Genom att kompostera trädgårdsavfall och köksavfall kan du bidra till kretsloppet och dessutom få ett utmärkt jordförbättringsmedel. Det går att kompostera trädgårdsavfall, köksavfall eller en blandning av båda. Kompostering av köksavfall är anmälningspliktigt.

För att kompostera matrester måste kompostbehållaren vara gjord så att råttor och fåglar inte kommer in i komposten. Det betyder att springor och maskor för lufttillförsel får inte vara större än 5-6 mm. Behållaren ska ha ett lock. Komposten måste dessutom skötas så att olägenheter så som dålig lukt inte uppstår.

Kompostering av köksavfall ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. För kompostering av trädgårdsavfall, så som grenar och löv, behövs ingen anmälan.

Sortera matavfall i brun påse

Om du önskar källsortera ditt matavfall i en brun påse, läser du mer om detta via länken till höger.

Dela: