Beställ matavfallspåsar

Du som är ansvarig i en bostadsrättsförening eller i ett fastighetsbolag beställer nya matavfallspåsar. Tänk på att alltid beställa före påsarna tar slut.

Beställ antal lådor med påsar för matavfall. I varje låda ligger 9 buntar med påsar. Det är 80 påsar i varje bunt.

Beställ antal lådor med påsar för matavfall. I varje låda ligger 9 buntar med påsar. Det är 80 påsar i varje bunt.

Påsar till föreningar

Leverans av påsar sker ungefär en vecka efter beställning. Endast den som ansvarar för avfallshanteringen i huset kan beställa matavfallspåsar.

Påsar till villor

När du som villaägare behöver fler matavfallspåsar sätter du en påse i kanten på locket så levereras en ny bunt i samband med nästa tömning.

Hämta extra påsar

Om påsarna för matavfall hinner ta slut före du har beställt, är du välkommen att hämta påsar i begränsad mängd på någon av dessa platser:

  • Solna Centrum, Stadshuset, Stadshusgången, Påsar finns i receptionen
  • Huvudsta, Hemköp, Storgatan 62, Påsar finns vid kassorna mot utgången
  • Järvastaden, ICA Nära på Brotorpsvägen

Beställ matavfallspåsar

Alla fält markerade med Obligatoriskt är obligatoriska och måste fyllas i.

Ange antal lådor (9 buntar/låda á 80st/bunt) Obligatoriskt
Dela:

Så här behandlar tekniska nämnden dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, e-mail och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera beställningar av matavfallspåsar samt leverera avfallspåsar.

Vi har fått dina uppgifter från dig som företrädare för en bostadsrättsförening. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i sex månader.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår entreprenör och systemleverantör. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Har du frågor om hanteringen av personuppgifter kontakta staden via vårt kontaktformulär alternativt på telefon 08-7461000. Eller kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud på dataskyddsombud@solna.se.