Förpackningar & tidningar

Tidningar/papper samt förpackningar av kartong, well, plast, metall och glas är producentansvar och ska lämnas till en återvinningsstation (ÅVS). Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) som äger och ansvarar över ÅVS:erna. När du som konsument köper en vara betalar du några ören för att producenten av förpackningen ska återvinna materialet.

Här lämnar du förpackningar

Karta

I Solna finns det 34 återvinningsstationer. Besök FTI:s webbplats för att se var återvinningsstationerna finns i Solna. På avfallsbolaget SÖRABs webbplats läser du om hur du sorterar dina förpackningar.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Som fastighetsägare och bostadsrättsförening kan ni ansluta er till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Avtal kan göras med valfri entreprenör för hämtning av dessa materialslag. Besök FTI:s webbplats för offertförfrågan. Alternativt låter man förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, FTI, ställa en publik återvinningsstation på fastighetens mark. Det är ett sätt att få hämtat och städat helt utan kostnad. Fyra av våra återvinningsstationer står på privat fastighetsmark.

Vill du felanmäla en station som är överfull eller skräpig alternativt lämna synpunkter?

Gå in direkt på FTI:s webbplats för felanmälan och synpunkter, eller ring och e-posta via kontaktuppgifter här uppe till höger.

Dela: