Farligt avfall / Elavfall

I ett hushåll uppkommer olika typer av avfall som betraktas som farligt och kräver särskild behandling. Avfall som är farligt för miljön ska inte läggas bland hushållssoporna eller spolas ner i avloppet. Det ska tas omhand på ett säkert sätt så att ingenting läcker ut i naturens kretslopp.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som är giftigt, frätande, ekotoxiskt och brandfarligt. Exempel på farligt avfall är bekämpningsmedel, färg, lim- och lackrester, lösningsmedel, spillolja och fotokemikalier. Alla förpackningar som är märkta med kemikalieinspektionens farosymboler ska, om det finns något innehåll kvar när de kastas, betraktas som farligt avfall. Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.

Läs här om hur du som verksamhetsutövare tar hand om ditt farliga avfall.

Exempel på faropiktogram som produkter med miljöfarligt innehåll är märkta med.

Elavfall

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som elavfall när de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in. Även ljuskällor såsom LED-lampor, lysrör, lågenergilampor och glödlampor räknas som elavfall.

Tänk på att hantera ljuskällor varsamt då de kan innehålla miljöfarliga ämnen så som kvicksilver.

Insamlingsplats Öppettider Här lämnar du
Mobila miljöstationen:
Solna centrum, Västra skogen, Råsunda, Järvastaden, Bergshamra, Solna centrum, Huvudsta, Hagalund och Frösunda.

Helgfria torsdagar med start på Solnaplan kl. 17:00-17:30, därefter till andra platser i Solna. Se turlista här.

Farligt avfall och elavfall (el-avfallet får inte vara större än en tv:s storlek). Tar även emot grovavfall.

Mobil återvinningscentral (MÅVC):
Björnstigen 42, Hagalundsgatan 38, Oscarsrogatan 15-17
Se turlista och mer information här. Här kan du bland annat lämna farligt avfall, el-avfall, grovavfall och textilier.

Miljöstation:
OKQ8 Bergshamra, Kungshamravägen 1
OKQ8 Solna strand, Hemvärnsgatan 1

Bensinstationens öppettider. Låna nyckel inne på bensinstationen

Farligt avfall, småelektronik, batterier och ljuskällor*, även bilbatterier och andra större startbatterier.

Återvinningscentral (ÅVC): Kvarnkullen, Rissne, Enköpingsvägen 129

För öppettider, vägbeskrivning fler återvinningscentraler och mer information besök SÖRABs hemsida.

Farligt avfall, elavfall inklusive bilbatterier och andra större startbatterier, grovavfall m.m.

Batteriholk Information om din närmaste batteriholk hittar du på batteråtervinningens hemsida Batterier från klockor,

ficklampor, leksaker, hörapparater, kameror, spelande gratulationskort m.m.

Apotek Apotekens öppettider

Apotek har skyldighet att ta emot gamla läkemedel. Utvalda apotek tar även emot sprutor och kanyler se vilka längre ned på sidan.

Alla butiker som säljer elektronik Enligt butikernas öppettider

Principen en mot en gäller. Vid köp av en ny produkt man rätt att lämna in en motsvarande gammal produkt.

Större elektronikbutiker Enligt butikernas öppettider All konsumentelektronik som är mindre än 25 centimeter.

Lämna ditt elavfall i butik

Sedan den första oktober 2015 har butiker ett ansvar för att ta emot elavfall. Större butiker med elektronikförsäljning tar emot all konsumentelektronik som är mindre än 25 centimeter. I övriga butiker gäller principen en mot en, det vill säga att du har möjlighet att lämna in en gammal produkt när du köper en ny, motsvarande produkt i butik.

Fastighetsnära insamling

Soprum i fastigheten

Flerfamiljsfastigheter kan till en månatlig avgift få el-avfall upp till en TV:s storlek samt ljuskällor* och batterier hämtat i fastigheten. Hämtning sker var fjärde eller åttonde vecka. Tjänsten kräver ett lämpligt utrymme inomhus i kärl eller rullbur som avfallsentreprenören tillhandahåller.** För tätare tömningsintervall finns andra abonnemang. Se stadens avfallstaxa.

Vitvaror efter avrop

Hämtning av större el-produkter så som kyl, frys, tvättmaskin och liknande utförs efter särskild beställning av fastighetsägaren mot avgift enligt taxa.**

Bemannad lastbil

Flerfamiljsfastigheter kan abonnera bemannad lastbil som tar emot grovavfall och el-avfall. Bilen står två timmar utanför fastigheten och de boende bär själva dit sitt grovavfall och el-avfall (ej övrigt farligt avfall). El-avfallet ska inte vara större än en TV:s storlek.**

Miljöbox för villahushåll

Villahushåll har möjlighet att få en röd miljöbox där småelektronik, batterier och kemikalier samlas. Boxen hämtas sedan efter avrop.**

Farligt avfall i flerbostadshus

Avfallsentreprenören hämtar farligt avfall utan extra kostnad från flerbostadshus under förutsättning att det förvaras inomhus i låst, godkänd skåp för farligt avfall.

Bilbatterier och däck

Bilbatterier och andra större startbatterier lämnas till någon av SÖRAB:såtervinningscentraler. Bildäck ingår i producentansvaret och ska lämnastill däckfirma eller till återvinningscentral.

Apotek som tar emot sprutor och kanyler

Apotek har skyldighet att ta emot gamla läkemedel. Nedanstående apotek tar även emot sprutor och kanyler.

  • Bergshamra torg, småföretagare
  • Solna Buisnesspark, ICA Cura Apotek
  • Hotellgatan 1, Apotek Hjärtat
  • Centralvägen 14 Solna Centrum, Apotek Hjärtat
  • Karolinska sjukhuset, Apoteket AB
  • Storgatan 70, Apoteket AB
  • Bibliotekstorget, Apoteket AB
  • Mall of Scandinavia, Kronans Apotek
  • Mall of Scandinavia, Apotek Hjärtat


Röd box för villaägare.

* Ljuskällor omfattar lysrör, glödlampor och lågenergilampor
** beställning görs via SUEZ kundtjänst

Dela: