Farligt avfall

I ett hushåll uppkommer olika typer av avfall som betraktas som farligtoch kräver särskild behandling. Avfall som är farligt för miljön ska inteläggas bland hushållssoporna eller spolas ner i avloppet. Det ska tas omhand på ett säkert sätt så att ingenting läcker ut i naturens kretslopp.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som är giftigt, frätande, ekotoxiskt och brandfarligt. Exempel på farligt avfall är bekämpningsmedel, färg, lim- ochlackrester, lösningsmedel, spillolja och fotokemikalier.  Alla förpackningar som är märkta med kemikalieinspektionens farosymbolerska, om det finns något innehåll kvar när de kastas, betraktas somfarligt avfall. Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.

Läs här om hur du som verksamhetsutövare tar hand om ditt farliga avfall.

Exempel på faropiktogram som produkter med miljöfarligt innehåll är märkta med.

El-avfall

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som el-avfall när de ärförbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Helaprodukten ska då lämnas in. Även ljuskällor såsom lysrör, lågenergilamporoch glödlampor räknas som el-avfall.

Insamlingsplats Öppettider Här lämnar du
Mobila miljöstationen:
Solna centrum, Västra skogen, Råsunda, Ulriksdals station, Bergshamra, Solna centrum, Huvudsta, Hagalund och Frösunda.  

Helgfria torsdagar med start på Solnaplan kl. 17:00-17:30, därefter till andra platser i Solna. Se turlista här.

Farligt avfall och el-avfall  (el-avfallet får inte vara större än en tv:s storlek). Tar även emot grovavfall.

Mobil återvinningscentral (MÅVC):
Björnstigen 42, Hagalundsgatan 38, Oscarsrogatan 15-17
Se turlista och mer information  här. Här kan du bland annat lämna farligt avfall, el-avfall, grovavfall och textilier.

Miljöstation:
OKQ8 Bergshamra,  Kungshamravägen 1
OKQ8 Solna strand,  Hemvärnsgatan 1

Bensinstationens  öppettider. Låna nyckel  inne på bensinstationen

Farligt avfall, småelektronik,  batterier och  ljuskällor*, även bilbatterier  och andra större  startbatterier.

Återvinningscentral  (ÅVC): Kvarnkullen,  Rissne, Enköpingsvägen  129

För öppettider, vägbeskrivning  fler återvinningscentraler  och  mer information besök SÖRABs hemsida.

Farligt avfall, el-avfall  inklusive bilbatterier  och andra större  startbatterier, grovavfall  m.m.

Batteriholk Information om din närmaste batteriholk hittar du på batteråtervinningens hemsida  Batterier från klockor,

ficklampor, leksaker,  hörapparater, kameror,  spelande gratulationskort  m.m.

Apotek  Apotekens öppettider 

Apotek har skyldighet  att ta emot gamla läkemedel.  Utvalda apotek tar även emot sprutor  och kanyler se vilka längre ned på sidan.

Fastighetsnära insamling 

Soprum i fastigheten 

Flerfamiljsfastigheter kan utan kostnad få el-avfall upp till en TV:s storlek  samt ljuskällor* och batterier hämtat i fastigheten. Hämtning sker var fjärde eller åttonde vecka. Tjänsten kräver ett lämpligt utrymme inomhus i kärl eller rullbur som  avfallsentreprenören tillhandahåller.** För tätare tömningsintervall finns andra abonnemang. Se stadens avfallstaxa. 

Vitvaror efter avrop

Hämtning av större el-produkter så som kyl, frys, tvättmaskin och liknande  utförs efter särskild beställning av fastighetsägaren mot avgift enligt taxa.**

Bemannad lastbil

Flerfamiljsfastigheter kan abonnera bemannad lastbil som tar emot grovavfall  och el-avfall. Bilen står två timmar utanför fastigheten och de boende bär  själva dit sitt grovavfall och el-avfall (ej övrigt farligt avfall). El-avfallet ska inte  vara större än en TV:s storlek.**

Miljöbox för villahushåll

Villahushåll har möjlighet att få en röd miljöbox där småelektronik, batterier  och kemikalier samlas. Boxen hämtas sedan efter avrop.**

Farligt avfall i flerbostadshus

Avfallsentreprenören hämtar farligt avfall utan extra kostnad från  flerbostadshus under förutsättning att det förvaras inomhus i låst, godkänd  skåp för farligt avfall.

Lämna ditt elavfall i butik

Sedan den första oktober 2015 har butiker ett ansvar för att ta emot elavfall. Större butiker med elektronikförsäljning tar emot all konsumentelektronik som är mindre än 25 centimeter. I övriga butiker gäller principen en mot en, det vill säga att du har möjlighet att lämna in en gammal produkt när du köper en ny, motsvarande produkt i butik. 

Bilbatterier och däck

Bilbatterier och andra större startbatterier lämnas till någon av SÖRAB:såtervinningscentraler. Bildäck ingår i producentansvaret och ska lämnastill däckfirma eller till återvinningscentral.

Apotek som tar emot sprutor och kanyler

Apotek har skyldighet att ta emot gamla läkemedel. Nedanstående apotek tar även emot sprutor och kanyler.

  • Bergshamra torg, småföretagare
  • Solna Buisnesspark, ICA Cura Apotek
  • Hotellgatan 1, Apotek Hjärtat
  • Centralvägen 14 Solna Centrum, Apotek Hjärtat
  • Karolinska sjukhuset, Apoteket AB
  • Storgatan 70, Apoteket AB
  • Bibliotekstorget, Apoteket AB
  • Mall of Scandinavia, Kronans Apotek
  • Mall of Scandinavia, Apotek Hjärtat


Samlaren i Solna centrum samt röd box för villaägare.

* Ljuskällor omfattar lysrör, glödlampor och lågenergilampor
** beställning görs via SUEZ kundtjänst

Dela: