Kundtjänst - avfall och återvinning

Solna stad hämtar via entreprenadavtal hushållsopor inklusive matavfall, hushållens grovavfall och hushållens farliga avfall.

Område som frågan berör

Typ av fråga

Kontaktuppgift

Matavfall och restavfall Taxa, abonnemang, tömning, fakturor och ägarbyte SUEZ
08 519 33 004
solna.se@suez.com
Matavfall (kärl eller tank) verksamheter sk. Gröna linjen Abonnemang, tömning, fakturor SUEZ
08 519 33 303 
gl.ost.se@suez.com
Fettavskiljare Tömningar, extratömningar,
drift-, faktura- och abbonentfrågor

Ragn-Sells
prod.ise@
ragnsells.com
alt. 010 - 723 50 00

El-avfall Beställning av tjänsten SUEZ
08 519 33 004 solna.se@suez.com
Grovavfall Beställning av tjänsten SUEZ
08 519 33 004 solna.se@suez.com
Återvinningsstationer Insamling, städning, felanmälan eller frågor FTI AB
0200 88 03 11
solna@ftiab.se
www.ftiab.se
Återvinningscentral Kvarnkullen Vägbeskrivning, frågor om öppettider SÖRAB
08 505 804 00 
info@sorab.se
www.sorab.se
Solna stad

Avfallsföreskrifter, avfallsplan, uppehåll i hämtning, miljöstationer, kompostering

solna.se/kontakt
Dela: