Goda Exempel

Att minska avfallets miljöpåverkan är en stor utmaning. För att ge tips och inspiration har vi samlat exempel från olika verksamheter i Solna som på ett föredömligt sätt jobbar med avfallsfrågor i det dagliga arbetet.

En av Sveriges och även Solnas stora miljöutmaningar är att minska avfallets miljöpåverkan. Vi har samlat inspirerande exempel från olika verksamheter i Solna som på ett föredömligt sätt jobbar med avfallsfrågor i det dagliga arbetet. Exemplen är samlade i broschyren i kolumnen till höger. Förhoppningsvis får du inspiration och tips till din egen arbetsplats.

Exemplen i broschyren kommer från förskolor, skolor, äldreboenden samt dagliga verksamheter. På sista sidan finns verksamheterna listade, kontakta gärna dem om du vill veta mer kring hur de arbetar med avfallsfrågor.

Tips på utbildningsmaterial för vuxna och barn

I broschyren finns även tips på utbildningar och studiebesök för vuxna kring avfallsfrågor. Listat finns också massa tips på utbildningsmaterial, filmer, spel och länkar för förskole- och skolelever.

Dela: