Frågor och svar

Avfall och återvinning

 1. Var hittar jag min närmaste återvinningsstation?

  Tidningar/papper samt förpackningar av kartong, well, plast, metall och glas är så kallat producentansvar och ska lämnas till en återvinningsstation (ÅVS). Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) som äger och ansvarar över återvinningsstationerna. I Solna finns det 34 återvinningsstationer. Besök FTI:s hemsida för att se var din närmaste återvinningsstation finns.

 2. Hur tecknar jag ett nytt avfallsabonnemang?

  För att du som verksamhetsutövare, fastighetsvärd och villaägare ska få hushållsavfallet hämtat behöver du teckna ett avfallsabonnemang med Solna stad. Ladda ner blanketten på webbsidan bakom länken nedan och följ instruktionerna. Där kan du också läsa om läsa om stadens avfallstaxa som innehåller priser för abonnemang samt information till fastighetsvärdar och styrelser. Blankett för avfallsabonnemang och mer information.

 3. Vad kostar de olika abonnemangen i Solna?

  I stadens avfallstaxa finns priser för stadens samtliga abonnemang för både hushåll och verksamheter. Här hittar du mer information om avfallstaxa.

 4. Hur kan jag börja sortera matavfall?

  Hör med din hyresvärd eller bostadsrättsförening om det finns insamling av matavfall i din fastighet. Saknas möjligheten kan du framföra din önskan till fastighetsägaren. I vägledningen för lägenhetsboende som vill sortera ut matavfall (PDF-dokument, 338 kB) finns exempel på en motion till en bostadsrättsförening och brev till en hyresvärd, med de främsta argumenten. Du är alltid välkommen att höra av dig till stadens kontaktcenter för information och stöd.

  Bor du i villa beslutar du själv om du vill sortera ut matavfall, mer information finns här. Verksamhetsutövare kan också sortera matavfall, kontakta oss så hjälper vi er. Att sortera ut matavfall i Solna är kostnadsfritt. Det insamlade matavfallet blir till fordonsbränsle och gödningsmedel.

  Här finns mer information om matavfall.

 5. Hur beställer jag nya matavfallspåsar?

  Matavfallspåsar beställs i ett formulär här på stadens hemsida. Du behöver ditt kundnummer som du finner på avfallsfakturan.

  Här beställer du matavfallspåsar.

 6. Hur sorterar jag mitt avfall?

 7. Behöver vi söka bygglov för vår nya avfallslösning (avfallsbehållare, sopskåp med mera)?

  För att uppföra eller ändra avfallsbehållare, sopskåp eller utrymme för avfall krävs ofta bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL). På webbsidan nedan hittar du dokumentet "Riktlinjer för placering av avfallsbehållare". Där finns listat i vilka situationer som bygglov krävs och i vilka situationer som det inte behövs. Det finns även en guide för vilka handlingar som krävs för att en bygglovsansökan ska vara komplett.

  Mer information om bygglov för avfallsbehållare.

Dela: