Regler & abonnemang

Som företag, verksamhetsutövare och fastighetsägare har du ansvar över ett fungerande avfallssystem. Under följande flikar finner du exempel på olika avfallslösningar, samt regler och riktlinjer kring din avfallshantering. Här finner även du som verksamhetsutövare information om avfallshantering och olika abonnemang.

Abonnemang

För att få hushållsavfallet hämtat måste man teckna ett avfallsabonnemang med Solna stad. Ladda ner blanketten i fältet till höger och följ instruktionerna. Du kan till höger även läsa stadens avfallstaxa som innehåller priser för abonnemang samt information till fastighetsvärdar och styrelser.

Ansvar för olika avfallsslag

ANSVAR BOSTÄDER VERKSAMHET
Kommunen
Kommunens avfallsentreprenör SUEZ samlar in
Brännbart restavfall
GrovavfallI
Farligt avfall
El/elektronik
Matavfall
Det hushållsliknande avfallet (köks- och städsopor)
Fett från fettavskiljare (hämtas av Ragn-Sells)
Eget ansvar, valfri entreprenör Verksamhetsavfall
Farligt avfall
El-avfall
Producentansvar, FNI
Valfri entreprenör kan anlitas för hämtning i fastighet
Förpackningar av: glas, metall, kartonger, plast och tidningar Förpackningar av: glas, metall, kartonger, wellpapp, plast och tidningar m.m.
Apotek Överblivna mediciner och sprutspetsar lämnas på apotek Överblivna mediciner och sprutspetsar lämnas på apotek
Dela: