Samråd om vattentjänstplan

Den 29 januari-3 mars pågår samråd om Solna stads vattentjänstplan. Ta del av förslaget och lämna dina synpunkter!

Vattentjänstplanen beskriver Solna stads långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses och vilka åtgärder som behövs, till exempel för att VA-anläggningarna ska fungera även vid skyfall.

Solna stad har tagit fram ett förslag till Vattentjänstplan för Solna stad (pdf) Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. med bilaga Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 200 kB, öppnas i nytt fönster..

Samrådsmöte - ställ frågor vattentjänstplanen

Ett samrådsmöte för allmänheten kommer hållas i biblioteket i Solna centrum måndag den 12 februari klockan 16.00-17.30. Välkommen att ställa dina frågor om förslaget. Lokal: Vardagsrummet.

Tyck till om vattentjänstplanen!

I formuläret nedan kan du som fastighetsägare, myndighet eller privatperson lämna dina synpunkter under samrådsperioden 29 januari-3 mars 2024.

Synpunkterna kommer att sammanställas och besvaras i samrådsredogörelsen, som kommer att utgöra en bilaga till vattentjänstplanen.
Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad