Från: 26 oktober 2022
Till: 20 november 2022

Underhåll av bro över Parkvägen

Bron ses över under perioden 31 oktober-20 november.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad