Från: 17 oktober 2022
Till: 11 november 2022

Nattarbete på Frösundaleden - Mälarbanan

Från den 17 oktober börjar trafikarbetet arbetet med bron över järnvägen på Frösundaleden. Beläggningsarbetena genomförs nattetid.

Nattarbeten veckorna 43 -45

Perioden 24 oktober - 11 november arbetar Trafikverket nattetid i korsningen
Huvudstaleden / Frösundaleden. Här geomförs rivningsarbeten samt beläggningsarbeten för framtida omledning av trafik.

Detta är förberedande arbeten inför den kommande plattramsbro som ska byggas för de tillfälliga spåren, som planeras påbörja byggas under 2023.

Arbetet sker måndag till fredag mellan klockan 20:00 till 05:00.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad