Från: 28 september 2022
Till: 30 juni 2024

Ny sopsugsanläggning i Huvudsta

Under hösten börjar arbetet med att anlägga en ny sopsugsanläggning i Huvudsta. Arbetet beräknas vara klart till vecka 22, 2024.

Arbetet är uppdelat i totalt sju etapper, där vissa etapper genomförs stegvis. Denna sida kommer löpande att uppdateras med information om arbetet.

Sopsugsanläggningen förväntas vara i drift till vecka 22, 2024.

Varför bygger vi en ny sopsug? Visa Dölj

Den befintliga sopsugsanläggningen togs i drift när Jungfrudansen byggdes 1971 och har passerat sin tekniska livslängd. Nu byggs istället en ny, modern och mer effektiv anläggning i området. I samband med den nya anläggningen tillkommer en ny terminalbyggnad dit soporna transporteras. Den kommer att placeras vid den nedlagda påfartsrampen till Huvudstaleden, vid Storgatan.

Den nya sopsugsanläggningen ska kunna hantera tre sorters avfall: restavfall, matavfall och tidningar. Dagens anläggning kan enbart hantera restavfall. Samtidigt bidrar den nya anläggningen till minskade transporter i området.

Samtliga fastigheter som är anslutna till dagens sopsugsanläggning kommer att kunna ansluta sig till den nya anläggningen. Därtill finns det även möjlighet för kommande nyproduktioner i området att ansluta sig.

Tillfällig avfallshantering, Huvudsta centrum och Jungfrudansen Visa Dölj

Den gamla sopsugsanläggningen är i sådant skick att den har behövt stängas ned i området runt Huvudsta centrum och i hela Jungfrudansen.

Istället har Solna stad placerat ut flera sopkärl och avfallscontainrar med kastlucka i området. Boende som påverkas av att den gamla sopsugsanläggningen har stängt ned i området kan istället göra sig av med sitt avfall i någon av dessa.

Den nya sopsugsanläggningen förväntas tas i drift under vecka 22. Då kommer avfallscontainrarna att tas bort och de nya sopinkasten tas i bruk istället.

Vad arbetar vi med just nu?

Se specifik information om varje etapp längre ner på sidan.

Vecka 19-20 (6 maj-19 maj) Visa Dölj

Just nu pågår arbete med etapp 1, 2, och 5.

Etapp 1

Etapp 1 utgörs av tre deletapper längs den södra delen av Jungfrudansen.

Finplanering pågår vid de platser där inkastspunkterna är installerade.

Vid Alphyddevägen 5 pågår arbete med att installera nya inkastspunkter.

Etapp 2

Etapp 2 utförs framför Jungfrudansen 17-49.

Finplanering pågår på flera håll i etapp 2. Beräknas vara klart vecka
18-19.

Etapp 5

Etapp 5 består av lednings- och schaktningsarbete i anslutning till Huvudsta centrum.

Vid kv. Pumpan på Storgatan pågår det sista arbetet med finplanering.

Schaktningsarbete och rörförläggning pågår i anslutning till Huvudsta centrum. Sedan vecka 15 är alla utom en inkastspunkt installerade. Återfyllning har skett vid flera delar av Huvudsta centrum. Nu pågår finplanering.

Parkering och trafik

Parkering under arbetet Visa Dölj

Den enkelriktade trafiken på Jungfrudansen har upphört. I samband med att trafiken återigen är dubbelriktad har de tillfälliga besöksparkeringarna på Jungfrudansen 14, 20, 60 och 68 tagits bort. Befintlig skyltning vid dessa platser gäller.

Kollektivtrafik Visa Dölj

Busshållplatserna utmed Storgatan har nu återställts till sina ordinarie platser.

Buss 129 ska nu åter trafikera Jungfrudansen i samband med att trafiken återigen är dubbelriktad.

Se den senaste informationen på SL:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så har vi delat upp arbetet med sopsugen

Kartbild över de sju etapperna.

Samtliga datum är preliminära med reservation för eventuella förändringar.

Etapp 1, Jungfrudansen mot Bällstaviken Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - kvartal 2 2024

Etapp 1 består av tre deletapper i södra Jungfrudansen. Den första deletappen är till stora delar färdigställd.

Den andra deletappen medför arbeten inne på Jungfrudansen, i anslutning till gång- och cykelvägarna inne bland husen.

Den tredje och sista deletappen medför ledningsarbeten västerut, i skogsområdet mellan Jungfrudansen och Alphyddevägen. Denna deletapp är färdigställd.

Etapp 2, Jungfrudansen mot Storgatan Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - kvartal 2 2024

Etapp 2 medför arbeten i norra och östra Jungfrudansen. Arbetet påbörjades i april 2023.

På grund av arbetet är gatan i anslutning till etapp 2 enkelriktad.

Etapp 3, Storgatan Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - kvartal 2 2024

Etapp 3 består av ledningsarbeten på Storgatan.

Arbetet slutfördes i maj 2024.

Etapp 4, Jonstorpsvägen Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - kvartal 2 2024

Etapp 4 består av ledningsarbeten längs Jonstorpsvägen.

Här kan du läsa mer om arbetet på bl.a. Jonstorpsvägen.

Etapp 5, Huvudsta centrum Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: 21 augusti - kvartal 2 2024

Etapp 5 består av lednings- och schaktningsarbete i anslutning till Huvudsta centrum. När arbetet inleds blir det avstängningar i området innan schaktning påbörjas. Därefter förläggs rören och till sist ska återfyllning och återställning ske.

Under hela arbetets gång kommer det att finnas tillgång till både Huvudsta centrum och tunnelbanan.

Etapp 6, Ny sopsugsterminal Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: Nu - kvartal 2 2024

Här byggs den nya terminalbyggnaden dit sopsugen ska transportera allt avfall.

Arbetet är slutfört sedan i november 2023 med undantag för arbete inne i terminalbyggnaden.

Etapp 7, Storgatan/Huvudstaleden Visa Dölj

Planerad arbetsperiod: 21 augusti - 12 oktober 2023

Ledningsarbeten för att förbinda ledningar mellan etapp 4 och terminalbyggnaden.

Slutfört i oktober 2023.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad