Från: 1 augusti 2022
Till: 30 november 2022

Hagalunds Torg rustas upp

Hagalunds torg rustas upp under hösten, med bland annat nya lekskulpturer, nya sittmöbler och ny belysning.

  • Befintliga ytor vid parkeringsytan rustas upp samt delar av torgytan.
  • Ny belysning anläggs på torget samt parkeringsytan.
  • Ny beläggning utav granitkantsten och betongmarkplattor anläggs.
  • Nya träd planteras.
  • Nytt cortenstål anläggs runt häckar.

Projekttid

Projekt färdigställs under hösten 2022.

Översikt  Hagalunds torg

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad