Från: 1 januari 2019
Till: 30 april 2023

Gång- och cykelväg vid Tomteboda postcentral

Gång- och cykelbanan mellan korsningen Terminalvägen/Bolstomtavägen och Pampaslänken/Terminalvägen är avstängd. Alternativ gång- och cykelbana leds via Karlberg. Ny cykelbana färdigställs våren 2023.

Befintlig gång- och cykelbana mellan korsningen Terminalvägen/Bolstomtavägen och Pampaslänken/Terminalvägen är avstängd. Följ vägvisningsskyltar på plats för alternativ gång- och cykelbana.

Staden bygger just nu en ny gång- och cykelbana med samma sträckning. I samband med detta rustas ytorna under Essingeleden upp i syfte att gör dessa till en mer attraktiv trafikmiljö för cykel- och gångtrafikanter. Gång- och cykelbanan färdigställs och slutbesiktigas våren 2023.

Den nya gång- och cykelbanas dragning ser du markerat i grönt på kartan nedan.

Karta med ny dragning för GC-bana Tomteboda. 

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad