Från: 1 april 2021
Till: 30 september 2022

Överjärva gårdsväg byggs om

Överjärva gårdsväg byggs om. Under arbetet stängs tunneln under järnvägen för biltrafik men öppen för GC-trafik.

Byggnation av gata vid Överjärva gårdsväg, gatan förskjuts lite österut från det ursprungliga läget gatan låg i. Detta för att förbereda plats för framtida kontorshus. Arbetet återupptogs efter påsk för att göra klart det sista, bland annat asfaltering som inte har kunnat genomföras pga av vinterväder. Beräknas att slutföras hösten 2022.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad