Från: 3 januari 2022
Till: 31 maj 2022

Etappvis avstäning av Järvavägen

På grund av schakt- och ledningsarbeten kommer Järvavägen att stängas av i etapper mellan 3 januari och 16 juni 2022.

Vägen asfalteras under vecka 24 och öppnar enligt planering igen den 16 juni. Ytterligare asfaltering under sommar/höst kan påverka framkomligheten, men vägen kommer då att hållas öppen för trafik.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad