Från: 13 september 2021
Till: 3 april 2022

Schaktarbete i södra Skytteholmsparken

SVEAB AB utför på uppdrag av Solna Vatten AB förnyelse av vatten och avloppsledningar i Skytteholmsparken mellan Ankdammsgatan och Nybodagatan.

Arbetet pågår i Skytteholmsparken mellan Ankdammsgatan 38 och Nybodagatan 3. Det kommer att ske i etapper enligt nedanstående ungefärlig tidtabell:

  • Etapp 1: vecka 37 till vecka 48, 2021
  • Etapp 2: vecka 45 till vecka 51, 2021
  • Etapp 3: vecka 2 till vecka 13, 2022

Delar av lekparken i området kommer att vara avstängd från november 2021 till april 2022, om väderförhållanden tillåter återställning i tid.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad