Från: 2 augusti 2021
Till: 1 juli 2023

Solna stad bygger om Solnavägen till en stadsanpassad boulevardgata.

I augusti 2021 påbörjas arbeten som påverkar trafiken längs med Solnavägen söder om Sundbybergsvägen.

I augusti 2021 påbörjas schaktarbeten inför kommande utbyggnad av nya bostäder och kontor längs med Solnavägen söder om Sundbybergsvägen. Arbetet kommer att påverka trafiken på Solnavägen mellan Sundbybergsvägen och Industrivägen.

Arbetena påverkar framkomligheten för trafiken på Solnavägen och Sundbybergsvägen. Vägen kommer att stängas av i etapper och kommer då att ha minst ett körfält öppet i varje körriktning.

Arbetena på den sidan av gatan där körfilerna vanligtvis kör i södergående riktning in mot Stockholm slutfördes hösten 2022.

Just nu pågår arbetena till största del på norra sidan av vägen och beräknas att vara färdiga sommaren 2023.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad