Från: 5 juli 2021

Ledningsarbeten på Solnavägen utanför Solna centrum

Sommaren 2021 påbörjas arbetet med att bygga ut kvarteret Banken med nya bostäder utanför Solna centrum. Det kommer att påverka trafiken på Solnavägen mellan Frösundaleden och Centralvägen.

I juli 2021 påbörjas omvandlingen av Solnavägen från trafikled till levande stadsgata. Utbyggnaden av kvarteret Banken med nya bostäder utanför Solna centrum kommer att påverka trafiken på Solnavägen.

Endast ett körfält i varje riktning kommer att vara öppet på Solnavägen mellan Frösundaleden och Centralvägen. Hastigheten utanför arbetsområdet är sänkt till 30 km/h.

Gång- och cykeltrafiken på Solnavägen mellan Frösundaleden och Sundbybergsvägen leds om till den västra sidan av Solnavägen. Gång- och cykelvägen kommer alltså att gå mellan arbetsområdet och Solna centrum i både norr- och södergående riktning.

Trafikomläggningen på Solnavägen mellan Frösundaleden och Centralvägen startar i början av juli 2021 och beräknas pågå under hela den tid som utbyggnaden av kvarteret Banken pågår, preliminärt till 2026.

 

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad