Från: 6 juni 2021
Till: 31 december 2023

Avstängning av del av Järva skjutbaneväg

Del av Järva skjutbaneväg (mellan Fridenborgsvägen och Mönstringsvägen) kommer att vara avstängd under 2022 och 2023.

Del av Järva skjutbaneväg (mellan Fridenborgsvägen och Mönstringsvägen) kommer att vara avstängd under 2022 och 2023. Avstängningen beror på byggnation av bostäder på ömse sidor av vägen samt justering av gatans höjd och sektion.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad