Från: 12 oktober 2020
Till: 18 december 2020

Upprustning av gång- och cykelväg på Solnavägen

Gång- och cykelvägen på Solnavägen rustas upp med start i mitten av oktober.

Gång- och cykelbanan på Solnavägen ska breddas och få ny beläggning. Samtidigt görs åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i korsningen Centralvägen/Solnavägen. Busshållplatsen "Solna stadhus" ska också rustas upp.

Hela gång- och cykelbanan stängs av från mitten av oktober fram till mitten av december. Under denna period leds gång- och cykeltrafiken över till motsatt sida mellan Centralvägen och Sundbybergsvägen.

Busshållplats ”Solna stadhus” flyttas till norr om Centralvägen under byggtiden.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad