Miljöpris

Solna stads delar årligen ut ett miljöpris till boende eller verksamma i Solna. Här hittar du information om miljöpriset och hur du går tillväga för att nominera eller ansöka.

Solna stads miljöpris

Solna stads miljöpris delas ut årligen till enskild person, företag eller organisation som gjort betydelsefulla insatser inom miljöområdet. Pristagaren ska vara boende, lokaliserad eller verksam i Solna.

Med insatser inom miljöområdet menas exemeplvis arbete med hållbar utveckling, klimat och energi, transporter, naturvård, opinionsbildning eller arbete med beteendeförändring i hållbar inriktning.

Vinnaren av Solna stads miljöpris tilldelas en skulptur formgiven av keramikern Karin Eriksson.

Vill du nominera dig själv eller någon annan till Solna stads miljöpris? Läs mer nedan.

Nomineringar till miljöpriset kan göras av den som själv önskar få priset eller av någon annan. Skicka din nominering med tillhörande motivering till miljohalsoskyddsnamnden@solna.se.

Nomineringsperioden för 2019 är avslutad. Nomineringar till miljöpriset 2020 kan göras löpande under året.

Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som beslutar om vem som får Solna stads miljöpris. Beslut sker vanligtvis i oktober.

I dokumentet Regler för Solna stads miljöprisPDF (pdf, 23 kB) kan du läsa mer om reglerna för miljöpriset.

Solna stads miljöpris har delats ut årligen sedan 2006. Här hittar du information om miljöprisets tidigare vinnare.

2019: Bostadsrättsföreningen Bladet

2018: WaterAid Sweden

2017: Svenska Brasserier och Ulriksdals Wärdshus

2016: Cykelköket Solna

2015: Humlegården Fastigheter

2014: Statens Fastighetsverk

2013: Arvid Nordquist

För information om miljöprisets vinnare före 2013 och motiveringar till samtliga vinnare, kontakta Solna stad genom kontaktcenter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad