Inomhus­miljö

Eftersom vi vistas så stor del av vår tid inomhus är det viktigt med en god inomhusmiljö som inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Här hittar du information om de vanligaste problemen med inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler och vad du kan göra om du upplever besvär.

Inomhusmiljö i bostäder

Störs du av fukt, skadedjur och ohyra, buller, dålig lukt eller ventilation, låg temperatur eller drag i din bostad?

Nedan hittar du information om de vanligaste upplevda problemen med inomhusmiljö i bostäder och vad du kan göra om du upplever besvär. Du hittar också här information om djurhållning.

Buller Visa Dölj

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Vanliga källor till buller är väg-, spår- och flygtrafik, fläktbuller i fastigheter, ljud från grannar, industrier och byggnadsarbeten.

På sidan om Buller hittar du mer information om olika typer av buller och vad du kan göra om du är störd av buller.

Temperatur och drag Visa Dölj

Du vistas i ditt hem en stor del av livet. Därför är en bra inomhusmiljö med rätt temperatur och luftfuktighet viktig för din hälsa.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om allmänna råd och riktvärden för temperatur i bostäder och lokaler.

Om du upplever att besvär med temperatur eller drag i din lägenhet, som inte är i linje med Folkhälsomyndighetens riktvärden, ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att de boende inte utsätts för temperatur och drag som kan orsaka olägenhet för människors hälsa.

Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, kan du vända dig till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning med en anmälan om olägenhet i bostad. Du gör anmälan via e-tjänsten anmälan om olägenhet i bostad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fukt och mikroorganismer Visa Dölj

Att bo eller regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. Förhöjd mängd fukt inomhus kan ha många orsaker.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om fukt och mikroorganismer i bostäder och lokaler och allmänna råd för bedömning av fukt.

Om du har problem med fukt ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att de boende inte utsätts för fukt som kan orsaka olägenhet för människors hälsa.

Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, kan du vända dig till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning med en anmälan om olägenhet i bostad. Du gör anmälan via e-tjänsten anmälan om olägenhet i bostad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Störande lukter Visa Dölj

Störande lukter som tränger in i bostaden kan vara tobaksrök, matos, avloppslukt, vedeldningsrök, lukt från sopor eller avgaslukt. Lukterna kan komma från andra fastigheter, lägenheter, trapphus eller en verksamhet, i eller utanför huset.

Om du upplever att du ofta eller under längre tid har störts lukter i din bostad ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om lukterna orsakas av en annan fastighetsägare ska du vända dig till denne. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att de boende inte utsätts för luktstörningar som kan orsaka olägenhet för människors hälsa. Om lukterna orsakas av en verksamhet, till exempel en restaurang, bör du i första hand kontakta verksamhetsutövaren.

Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, kan du vända dig till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning med en anmälan om olägenhet i bostad. Du gör anmälan via e-tjänsten anmälan om olägenhet i bostad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Notera att Solna stad inte hanterar klagomål på röklukt från grannar som röker på balkongen eller på lukt i utrymmen som du inte bor i, exempelvis källare och förråd.

Ventilation Visa Dölj

Eftersom vi vistas så stor del av vår tid inomhus är det viktigt med en fungerande ventilation så att vi kan andas ren luft och må bra. Om luft och dålig lukt kommer in genom frånluftsventiler i badrum eller kök, om handdukar torkar mycket långsamt eller om det blir imma på insidan av fönster kan det vara tecken på att ventilationen inte fungerar som den ska.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om allmänna råd och riktvärden för ventilation i bostäder och lokaler.

Om du upplever att ventilationen inte fungerar som den borde ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det är fastighetsägaren som ska se till att ventilationen fungerar som avsett.

Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, kan du vända dig till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning med en anmälan om olägenhet i bostad. Du gör anmälan via e-tjänsten anmälan om olägenhet i bostad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fastighetsägare måste, enligt Plan- och bygglagen, regelbundet låta utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK). På sidan om Ventilationskontroll OKV kan du läsa mer.

Skadedjur och ohyra Visa Dölj

Skadedjur och ohyra är ett allmänt uttryck för oönskade djur som kan innebära en skada på egendom eller som kan innebära en hälsorisk för människor.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om skadedjur och ohyra i bostäder och lokaler.

Om du bor i ett flerbostadshus och har problem med skadedjur eller ohyra ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det är fastighetsägaren som har det huvudsakliga ansvaret för att åtgärda problem med skadedjur och ohyra.

Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, kan du vända dig till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning med en anmälan om olägenhet i bostad. Du gör anmälan via e-tjänsten anmälan om olägenhet i bostad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du bor i villa och har problem med skadedjur eller ohyra får du själv ta kontakt med ett företag som utför skadedjursbekämpning.

Djurhållning Visa Dölj

Att ha husdjur innebär för de flesta djurägare att man får en ökad livskvalitet men det innebär även ett stort ansvar. Husdjur kan ibland vålla obehag för andra människor. Därför finns det ordningsregler för djurhållning i Solna stad.

Katt och hund

Det behövs inget tillstånd för att ha hund eller katt i Solna. Däremot är det enligt Solna stads lokala ordningsföreskrifterna Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 8 MB) kopplingstvång av hundar på allmän plats i Solna. Brott mot kopplingstvånget kan ge böter. Vill du rasta hunden utan koppel finns åtta stycken hundrastgårdar i staden. Läs mer under Uppleva och göra.

Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om regler kring och skötsel av katter, hundar och andra sällskapsdjur. Där hittar du också information om hur du gör om du ser ett djur som far illa.

Tillstånd för djurhållning

Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd enligt de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för Solna stad Pdf, 86 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 86 kB) för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempelvis höns). Om du inte själv äger fastigheten så ska du först fråga fastighetsägaren. 

För ovan djurhållning söks tillstånd via blanketten för ansökan om djurhållning som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Notera att Solna stad generellt inte ger tillstånd för tuppar, då de riskerar att störa grannar med sitt galande. 

Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om de djurskyddsföreskrifter som finns om hur djuren ska skötas och förvaras.

Tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen krävs för att bedriva näringsverksamheter med djur, till exempel hunddagis eller zoobutik. För mer information om tillstånd enligt djurskyddslagen kontakta Stockholms länsstyrelse. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd för ormhållning

Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd enligt de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för Solna stad Pdf, 86 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 86 kB) för all ormhållning – även för ormar som inte är giftiga. Tillståndet om ormhållning är förenade med vissa villkor, exempelvis att ormen ska förvaras i ett låst och rymningssäkert terrarium. För giftormar finns ytterligare villkor och det finns dessutom ett antal giftormar som är förbjudna att ha i bostäder. Kontakta Solna stad via kontaktcenter för mer information om samtliga villkor för ormhållning.

Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om de djurskyddskrav som finns för hållande, uppfödning och försäljning av ormar som sällskap och hobby.

Du ansöker om tillstånd via e-tjänsten för ansökan om ormhållning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inomhusmiljö eller hygien i en offentlig lokal

Har du sett brister gällande inomhusmiljö eller hygien i en offentlig lokal?

Om du vill anmäla problem med hygien eller inomhusmiljö i en offentlig lokal, exempelvis en förskola, skola, hygienlokal eller offentlig toalett, ska du i första hand vända dig till den som bedriver verksamheten.

Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, kan du vända dig till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning med en anmälan om olägenhet i offentlig lokal. Du gör anmälan via e-tjänsten för anmälan om olägenhet i offentlig lokal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad