Skyltar, ljusanordningar

Förberedelse och information om vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker, vad det kostar samt tips och råd när du ska söka bygglov för att sätta upp skyltar eller ljusanordningar.

När behövs bygglov?

Huvudregeln är att det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligen ändra skyltar.

Det finns undantag

Följande skyltar är undantagna kraven på bygglov, men de ska ändå följa riktlinjerna:

 • En skylt för ett tillfälligt evenemang och som är uppsatt under högst fyra veckor.
 • En skylt som är mindre än 1,0 kvadratmeter – eller om det rör sig om en orienteringstavla, mindre än 2,0 kvadratmeter. Sätts skylten upp inom ett område eller i närhet till en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt krävs det dock bygglov oavsett skyltens storlek.
 • En skylt som sätts upp inomhus.
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige,
  kommun­fullmäktige, Europaparlamentet, eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
 • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.

Lämpliga förberedelser vid skyltlov Visa Dölj

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Läs mer på sidan Kulturmiljöer.

Om du är osäker vad som gäller ditt område kan du fråga Kontaktcenter.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in? Visa Dölj

Ritningar

 • Situationsplan, utdrag ur Solnakartan Länk till annan webbplats. eller liknande med byggnaden markerad vid skyltar på fasad. Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta Typ C enligt beställningsformulär vid fristående skyltar.
 • Fasadritningar, skala 1:100
 • Fotomontage
 • Detaljritning av skylt med uppgifter om material, färgsättning och belysning

Övriga handlingar

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

När får jag börja bygga? Visa Dölj

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad