Inglasning av balkong

Förberedelse och information om vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker, vad det kostar samt tips och råd när du ska söka bygglov för att glasa in balkong.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om du ska glasa in en balkong.

Tänk på!

  • Du får inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
  • Du får inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig? Visa Dölj

Ja, du behöver en kontrollansvarig om ansökan gäller fler än 20 balkonger.

Vilka handlingar ska jag skicka in? Visa Dölj

Ritningar

  • Situationsplan, utdrag ur Solnakartan Länk till annan webbplats. eller liknande med byggnaden markerad
  • Planritning, skala 1:100/ 1:200 där aktuell balkong markerats
  • Fasadritning, skala 1:100/ 1:200 där aktuell balkong markerats
  • Typritning eller produktblad som visar tänkt balkonginglasning

Övriga handlingar

Handlingar inför ett eventuellt tekniskt samråd Visa Dölj

Handlingar som ska lämnas in till staden inför tekniskt samråd för inglasning av balkonger.

  • Förslag till kontrollplan enligt PBL
  • Konstruktionsritning
  • Teknisk beskrivning
  • Beskrivning av brandkrav

Vid inglasning av enskild balkong krävs ingen kontrollansvarig och därmed inget tekniskt samråd.

Tänk på Visa Dölj

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat.

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan Bygglovsprocessen kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Slutbesked

Tänk på att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked. Läs mer om slutbesked

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad