Inglasning av balkong

Förberedelse och information om vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker, vad det kostar samt tips och råd när du ska söka bygglov för att glasa in balkong.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om du ska glasa in en balkong.

Tänk på!

att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Ja, du behöver en kontrollansvarig om ansökan gäller fler än 20 balkonger.

Ritningar

 • Situationsplan, utdrag ur Solnakartan eller liknande med byggnaden markerad
 • Planritning, skala 1:100/ 1:200 där aktuell balkong markerats
 • Fasadritning, skala 1:100/ 1:200 där aktuell balkong markerats
 • Typritning eller produktblad som visar tänkt balkonginglasning

Övriga handlingar

 • Ansökningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster underskriven i original
 • Blankett kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (KA) underskriven i original (vid fler än 20 balkonger)
 • KA, kopia av giltigt certifikat samt årsrapportering (vid fler än 20 balkonger)
 • Kontrollplan enligt PBL (kan inlämnas i samband med tekniskt samråd där KA krävs)
 • Fotografier över befintlig byggnad/byggnader där även grannfastigheter syns

Handlingar som ska lämnas in till staden inför tekniskt samråd för inglasning av balkonger.

 • Förslag till kontrollplan enligt PBL
 • Konstruktionsritning
 • Teknisk beskrivning
 • Beskrivning av brandkrav

Vid inglasning av enskild balkong krävs ingen kontrollansvarig och därmed inget tekniskt samråd.

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat.

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan Bygglovsprocessen kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Slutbesked

Tänk på att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad