Parkerings­norm, parkeringstal

Solna stads parkeringsnorm reglerar hur många parkeringsplatser som behöver göras i ordning för både bilar och cyklar. I normen finns en flexibilitet i parkeringstalen för flerbostadshus och studentbostäder beroende på lägenhetsstorlek och närhet till spårtrafik. Även normen för cykelparkering i flerbostadshus är flexibel beroende på lägenhetsstorlek.

Lägenhetsstorlek och kollektivtrafik påverkar

För att anpassa kraven på antalet parkeringsplatser tas hänsyn till vilken storlek lägenheterna har som byggs. Boende i större lägenheter har också ett större behov av antal parkeringsplatser i området. Samtidigt visar erfarenheten att boende i mindre lägenheter inte har samma behov av bilparkering. Antalet parkeringsplatser vid nybyggda lägenheter kan variera mellan 0,5 till 1,1 plats per lägenhet.

En annan viktig faktor som påverkar behovet av antalet parkeringsplatser är avståndet till effektiv kollektivtrafik på spår. Det vill säga tunnelbana, pendeltåg eller spårväg.

Cykelparkering

Även för cykelparkeringar finns regler för hur många platser som ska finnas intill nybyggda fastigheter. Utgångspunkten är att varje boende i Solna bör ha en parkeringsplats för cyklar. För flerbostadshus är normen 2,5 till 4,5 cykelplatser per hushåll och för studentlägenheter 1,5 cykelplats per hushåll.

Cykelnormen omfattar också bestämmelser för cykelplatser vid kontor, industriarbetsplatser, skolor, förskolor, butiker, restauranger och hotell, med en norm i flertalet fall på 0,4 cykelplatser per anställd.

Läs mer i parkeringsnormen Pdf, 429 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Senast uppdaterad