Utveckling Bergshamra

Bergshamra i utveckling

Bergshamra är den stadsdel i Solna som bäst uppfyller devisen kontrasternas stad. Omgiven och genomkorsad av stora vägar men ändå en grön oas mitt i nationalstadsparken. För att utveckla Bergshamra tar staden nu fram en utvecklingsstrategi för området.

 • Välbesökt invigning av ”nya” Bergshamra torg

  Som en del av utvecklingsstrategin för stadsdelen Bergshamra invigdes "nya" Bergshamra torg lördag 28 maj 2016 med ett program fyllt av roliga aktiviteter för såväl liten som stor.

 • Välkommen till informationsträff om arbetet med Bergshamrastrategin den 7 december

  Bergshamra är den stadsdel i Solna som kanske bäst uppfyller devisen kontrasternas stad. Omgiven och genomkorsad av stora vägar men ändå en grön oas mitt i nationalstadsparken. För att utveckla Bergshamra tog Solna stad, under 2014, fram en samlad strategi för stadsdelens utveckling.

 • Nu börjar den fysiska utvecklingen av Bergshamra

  Byggnadsnämnden gav den 17 september klartecken att påbörja programarbetet med den fysiska utvecklingen i Bergshamra. Målsättningen är att knyta samman stadsdelen för att gynna förutsättningarna för fler invånare, bättre service samt utveckla de offentliga rummen.

 • Så här föreslås Bergshamra utvecklas

  Efter analyser och dialoger med boende och verksamma i Bergshamra finns nu ett förslag framtaget på hur stadsdelen kan utvecklas. Det handlar om nya bostäder och arbetsplatser, förskolor, förbättrad service, utvecklad kollektivtrafik samt förbättringar i stadsmiljön.