Särvux

Särskild utbildning för vuxna, Särvux är vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter beroende på utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism. För dig som har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk.

Särvux vänder sig till dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning.
Kurser på Särvux ger kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan (grundsärskola) samt gymnasiesärskolans nationella program.

Särvux har även yrkesinriktade kurser på hel- eller deltid.
På de yrkesinriktade heltidskurserna kan du studera på gymnasiesärnivå
eller reguljär gymnasienivå.

Särskild utbildning för vuxna erbjuds genom interkommunal samverkan med Lärvux i Stockholm,Täby, Sollentuna och med flera andra kommuner.

Studier som erbjuds

Träningsskolekurser
Grundsärkurser
Gymnasiesärkurser
Kurser för dig med förvärvad hjärnskada
Sfi,svenska för invandrare
Kurser på teckenspråk

Lärvux erbjuder

Små undervisningsgrupper
Lärare med specialpedagogisk kompetens
Undervisning på teckenspråk
Studie – och yrkesvägledning

Alla får en individuell studieplan.Efter avslutad kurs ges betyg eller intyg.
Det kostar ingenting att studera på Lärvux.
Den som förlorar arbetsinkomst kan söka ersättning från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Vill du veta mer eller ansöka?

Kontakta gärna
Solna Vuxenutbildning på tel. 08-746 10 00
eller Lärvux i:
Stockholm på tel. 08-508 33 247 / 08-508 33 249
Sollentuna på tel. 08-597 830 15
Täby på tel. 08-55 55 8490

Mer information om Särvux finns att läsa på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad