Solna Vuxenutbildning

Solna Vuxenutbildning erbjuder dig som Solnabo och som önskar studera på komvux, ett stort utbud av utbildningar på ett flertal skolor. Är du ny i Sverige kan du läsa svenska på sfi. Solna Vuxenutbildning ansvarar också för kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter, Särskild utbildning för vuxna (Särvux)

Kontakta Solna vuxenutbildning

Solna stads kontaktcenter svarar på frågor som rör Solna Vuxenutbildning. Kontaktcenter nås på 08-746 10 00 eller via kontaktformulär.
Vid skriftlig kontakt, uppge alltid personnummer för den person som ärendet handlar om.

Solna vuxenutbildnings besöksmottagning finns i Solna stadshus, Stadshusgången 2 i Solna centrum. Hit är du välkommen att besöka oss under våra drop-in-tider gällande studievägledning, hjälp med ansökan, anmälan till sfi.

Avvikande tider kan förekomma och meddelas på denna sida.

Öppttider drop-in 20-24 januari

Tisdag kl. 13.00 -15.00
Onsdag kl. 16.00-18.00
Fredag 24 januari - stängt
Ingen hjälp med ansökan eller rådgivning av studie-och yrkesvägledare erbjuds denna dag.

Öppettider från och med 27 januari och framåt.

Tisdag kl. 13.00 -15.00
Onsdag kl. 16.00-18.00
Fredag kl. 9.00-11.00

När du kommer, tar du en nummerlapp och väntar på din tur - väntetid kan förekomma. För att vi ska hinna hjälpa dig, kom senast en kvart innan stängning. Under drop-in-tiderna har vi endast möjlighet att avsätta 10 minuter för ditt besök. Behöver du mer tid bokar vi in dig på ett besök med en studie-och yrkesvägledare en annan dag.

Här får du hjälp med

  • Studieplanering och studievägledning, frågor om behörighet och slutbetyg/gymnasieexamen
  • Ansökan av grundläggande och gymnasiala kurser
  • Anmälan sfi
  • Antagningsbesked och betygsbeställningar

Du är alltid välkommen under stadens kontaktcenters öppettider med dina frågor eller få hjälp med ansökan av komvux och anmälan till sfi.
Kontaktcenter nås på 08-746 10 00 eller via kontaktformulär.
Vid skriftlig kontakt, uppge alltid personnummer för den person som ärendet handlar om.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad