Anmälan nivåtest

Med anledning av corona-viruset är anmälan till nivåtest stängd tills vidare. Vi beklagar detta. När vi öppnar upp igen kommer vi att anordna extra testtillfällen och säkerställa att alla får möjlighet till skyndsam hantering.

På den här sidan kan du anmäla dig för att göra nivåtest/förkunskapstest i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska eller naturvetenskap. Läs igenom informationen på den här sidan innan du anmäler dig.

Vem kan göra nivåtest?

Du måste vara folkbokförd i Solna kommun. Bor du i annan kommun än Solna ska du kontakta din hemkommun för att göra nivåtest.
Har du ett samordningsnummer kan du anmäla dig till nivåtest.

Du kan inte göra nivåtest om du redan studerar i ämnet.
Du får göra test om du inte har betyg i ämnet eller om du har ett betyg eller test som är äldre än 6 månader.

Nivåtest svenska

Om du inte kan någon svenska alls ska du anmäla dig till sfi (svenska för invandrare). Anmälan till sfi finns på webbplatsen vux.solna.se/student/sfi_anmalan.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

If you do not speak or understand any Swedish, then instead of doing the test you will have to fill in an application for SFI (Swedish for immigrants). The sfi-application is on website vux.solna.se/student/sfi_anmalan.aspx?sprak=1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nivåtest ger inget betyg

Vill du ha ett betyg i en kurs och du anser att du har tillräckliga kunskaper hänvisas du till att göra en prövning. Information om prövning finns på webbsidan Ansökan och kursutbud komvux/Information om prövning och validering.

Anmälan

Med anledning av corona-viruset är anmälan till nivåtest stängd tills vidare. Vi beklagar detta. När vi öppnar upp igen kommer vi att anordna extra testtillfällen och säkerställa att alla får möjlighet till skyndsam hantering.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad