Tyck till om skolplaneringen i Huvudsta

Tallbackaskolan i Huvudsta är i dåligt skick och behöver ersättas med en ny skola eller renoveras. Nu vill vi ha dina synpunkter på de två alternativen. På denna sida kan du läsa mer om vilka alternativ som finns och tycka till i vår enkät. Onsdag 7 juni är det medborgardialog på plats i Tallbackaskolans matsal.

Det finns två alternativ för en skola för årskurserna F–9 i Huvudsta: Bygga en helt ny skola på Tallbackatomten
eller renovera Tallbackaskolan fullständigt.

Båda alternativen innebär att elever och personal kan flytta in i den nya eller renoverade lokalen tidigast 2027.

En ny skola för årskurserna F-9 planeras rymma 750–900 elever. Det handlar alltså om en mindre skola, jämfört med
tidigare förslag. Alternativet att renovera Tallbackaskolan innebär att skolans befintliga planlösning behålls, vilket ger fortsatt plats för 625–750 elever.

Oavsett alternativ behöver inga gator läggas om, alla parkeringsplatser längs med Kristinelundsvägen blir kvar och inga nya bostäder är planerade.

Läs mer nedan om vad som skiljer alternativen åt.

Vad skiljer alternativen åt? Visa Dölj

Ny skola F-9 på Tallbackatomten

Renovering av Tallbackaskolan

Möjligt att bygga verksamhetsanpassade lokaler som stödjer en optimal och ​flexibel lärmiljö.

Begränsade möjligheter att verksamhetsanpassa lokalerna inom skolans befintliga planlösning.

Mer energieffektiv byggnad.

Mindre energieffektiv byggnad.

Större yta för skolgård i förhållande till en renoverad Tallbackaskola.

Mindre yta för skolgård i förhållande till en
nybyggd Huvudstaskola.

Tallbackaskolans kulturhistoriska värden kan inte bevaras.

Tallbackaskolans kulturhistoriska värden kan bevaras. Fortsatt tillgång till en gemensam aula.

Störningar i området under nybyggnation. ​
Påverkan på skolverksamhet och boende.

Störningar i området under renovering. ​
Påverkan för boende.

Ingen evakuering behövs.

Evakuering till baracker krävs under 2-3 år.

Endast en flytt för elever och personal.

Två flyttar för elever och personal.

Oavsett vilket av de två alternativen som det beslutas om, kommer inga anslutande gator behöva läggas om, parkeringsplatserna längs Kristinelundsvägen blir kvar och inga nya bostäder är planerade.


Vi vill gärna veta vad du tycker!
I enkäten nedan kan du gå in och tycka till om vad du tycker är viktigast i beslutsfattandet framöver. Enkäten tar under två minuter att besvara och du anger inga personuppgifter. Enkäten är öppen till och med onsdag den 14 juni.

Medborgardialog 7 juni Visa Dölj

Onsdag 7 juni klockan 18.00 är det medborgardialog på plats i Tallbackaskolans matsal. Vi vänder oss i första hand till dig som är boende i området, vårdnadshavare till barn i förskole- eller skolålder i Huvudstaområdet och till dig som är elev i Tallbackaskolan. Alla som vill är dock välkomna att delta.

Under medborgardialogen redogör vi för de två skolalternativen och den förväntade tidsplanen.

Senast uppdaterad