Välja eller byta grundskola

Här hittar du information om hur du gör som ska välja eller byta grundskola.

Ansökan för grundskoleelev som flyttar in till Solna stad eller önskar byta grundskola inom Solna stad görs i vår e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten krävs att båda vårdnadshavare har BankID.

 • Ansökan sker i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats..
 • All kommunikation kring ansökan sker via SMS och e-post, säkerställ därför att dina uppgifter är korrekta i e-tjänsten Förskola & skola.
 • Du önskar en till tre skolor i e-tjänsten.
 • Besked om skolplacering skickas via SMS och e-post till vårdnadshavare. Placeringen är ett fattat beslut om placering på skolan. Du får alltså inget erbjudande om att tacka ja eller nej till.
 • Efter besked om skolplacering så kontaktar skolan vårdnadshavare för att planera skolstarten.

Om ditt barn får beslut om placering på en kommunal skola i Solna men flyttar från Solna innan läsårsstart kommer barnets skolplacering i Solna att avslutas. Ansökan om plats i barnets nya hemkommun ska då göras för att säkerställa skolplacering.

Ansökan via blankett Visa Dölj

Blankett används i undantagsfall då ansökan ska göras av:

 • Vårdnadshavare till elev utan fullständigt personnummer
 • Vårdnadshavare som saknar BankID
 • Vårdnadshavare där någon i familjen har skyddade uppgifter
 • Familjehem, jourhem eller skyddat boende

Samtliga vårdnadshavare måste skriva under blanketten för att den ska vara giltig. För att ta del av blanketten, vänd dig till Kontaktcenter på 08-746 10 00.

Skolbyte Visa Dölj

Skolbyte till annan kommunal skola

 • Vid beslut om beviljat skolbyte förlorar eleven sin plats på nuvarande skola och skolbytet kan inte ångras.
 • Om plats finns i aktuell årskurs på sökt skola fattas beslut om placering på skolan. Du får alltså inget erbjudande om att tacka ja eller nej till.
 • Om din ansökan om skolbyte inte blir beviljad, kvarstår ditt barns nuvarande skolplacering och handläggningen av din ansökan är avslutad.
 • Önskar man byta tillbaka får ansökan om skolbyte göras på nytt, enligt gällande regelverk.
 • Om man ändrar sig innan hantering och inte längre vill byta skola måste ni meddela placeringsenheten skriftligt på placering@solna.se för att återta ansökan.

Önskemål om skolbyte till en fristående skola eller kommunal skola utanför Solna Stad

Om eleven önskar byta till en fristående skola eller en kommunal skola utanför Solna stad görs ansökan direkt till den skolan. I kommunala skolor gäller särskilda kriterier för placering, medan fristående skolor har egna turordningsregler och egna köer.

Solna stad ersätter grundskolor i annan kommun i Sverige med samma belopp, skolpeng, som skolorna i Solna får. Skolpeng betalas inte ut till skolor utanför Sverige.

Om eleven får plats på den sökta skolan ska det meddelas till kommunens placeringsenhet genom att använda e-tjänsten Elevs skolgång i fristående skola eller skola i annan kommun - lämna uppgift Länk till annan webbplats..

In- eller utflyttning Visa Dölj

Är du nyinflyttad eller ska flytta till Solna stad skall du ansöka om skolplacering. Om du har barn som går i kommunal skola i Solna stad, och ni planerar att flytta från kommunen och folkbokföra er i annan kommun, ska ni meddela Solna stad.

När du flyttar till Solna stad

För att få en plats på en kommunal grundskola måste eleven vara folkbokförd i Solna stad. Om eleven ännu inte är folkbokförd ska anmälan kompletteras med en kvittens på flyttanmälan från Skatteverket alternativt en kopia på köpe- eller hyreskontrakt som styrker kommande folkbokföring.

Kommunens ansvar är att erbjuda alla barn som är folkbokförda i Solna Stad en skolplacering på en kommunal skola.

Här söker du via e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För att bifoga köpe- eller hyreskontrakt eller kvittens på flyttanmälan från Skatteverket mailar du in detta till placering@solna.se.

När du flyttar från Solna stad

När du flyttar från Solna och inte önskar behålla din skolplacering ska du säga upp platsen på Skolplacering - uppsägning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finns i självserviceportalen.

Elever som är folkbokförda i annan kommun

Elever som är folkbokförda i annan kommun än Solna kan, om det med hänsyn till elevens personliga förhållanden finns särskilda skäl för eleven att få gå i den kommunens grundskola, tas emot i Solna stads grundskola. En kommun får även i andra fall i sin förskoleklass och grundskola efter önskemål från vårdnadshavare ta emot ett barn från en annan kommun i mån av plats.

Ansök i självserviceportalen:
Skolplacering för elev bosatt i annan kommun än Solna - ansökan Länk till annan webbplats.

Plats i skola erbjuds under förutsättning att avtal om ekonomisk ersättning för platsen tecknas mellan Solna stad och hemkommunen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad