Söka skola

I Solna stad finns både kommunala och fristående grundskolor. Vårdnadshavare har möjlighet att lämna in önskemål om i vilken skola barnet ska gå. Här hittar du information om att ansöka till skolan. För elever som går sista året på Parkskolan, Granbackaskolan, Ekensbergsskolan och Råsunda skola skickas information om ansökan inför läsåret 2020/2021 via Infomentor.

Ansök till förskole­­klass

Du som är vårdnadshavare till ett barn som fyller sex år, ska söka en grundskola du önskar att ditt barn ska gå i. Skolplikten omfattar samtliga årskurser från och med förskoleklass till och med årskurs 9.

  • Ansökningsperioden till förskoleklass pågår under december och januari.
  • Ansökan sker i e-tjänsten Förskola & skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • All kommunikation kring ansökan sker via SMS och e-post, säkerställ därför att dina uppgifter är korrekta i e-tjänsten Förskola & skola.
  • Du har hela perioden på dig att ansöka och göra eventuella ändringar.
  • Alla ansökningar hanteras samtidigt, oavsett när under perioden du ansöker.

Om du önskar ansöka om plats i förskoleklass under pågående läsår använder du blanketten Ansökan skolplaceringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som finns i självserviceportalen.

Från ansökan till skolstart - förskoleklass 2020/2021

Ansökningsperioden pågår från den 2 december 2019 till den 9 januari 2020. Du har hela perioden på dig att ansöka och göra eventuella ändringar. Alla ansökningar hanteras samtidigt, oavsett när under perioden du ansöker.

  • 2 december: Skolvalet öppnar i e-tjänst Förskola & skola.
  • 9 januari: Sista dag för skolval i e-tjänst Förskola & skola.
  • Slutet av februari: Besked om skolplacering skickas via SMS och e-post till vårdnadshavare.
  • Slutet av mars: Välkomstbrev med information om skola, skolstart och fritidshem skickas hem via post till den adress där barnet är folkbokfört.

Ansök till tre skolor

Ansökan till förskoleklass sker under perioden december till januari. Inför förskoleklassen önskar du tre skolor i e-tjänsten Förskola & skola. Det är viktigt för att i så stor utsträckning som möjligt kunna få erbjudande om plats i en skola du önskar. Om en kommunal skola inte har plats för alla som har sökt kommer en annan skola att kunna bli aktuell.

Om du önskar en fristående skola eller en skola i en annan kommun måste du ansöka direkt dit - men du ska också fylla i ditt skolval i e-tjänsten Förskola & skola. Detta skall du göra eftersom Solna stad har ett ansvar att bevaka att alla solnabarn får en skolplacering. Se även frågor och svar.

Jämför skolor

Du kan läsa om varje skola på respektive skolas hemsida. De flesta skolorna har också öppet hus i november och december varje år. Då kan du besöka skolan, ställa frågor och få information.

Det finns också jämförelseverktyg på Skolverkets webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Placering i skola – antagnings­regler

Kommunen gör placeringar utifrån vårdnadshavares önskemål, syskonförtur och den relativa närhetsprincipen. När en skola har fler sökande än platser måste Solna stad eller den fristående skolan göra ett urval bland de sökande. I de kommunala skolorna görs urvalet baserat på syskonförtur och relativ närhet som utgår från barnets folkbokföringsadress.

I de fall alla elever som söker en skola inte får plats tillämpas syskonförtur. Det gäller elever som har syskon i årskurs 1–3 på den aktuella skolan, det läsår barnet ska börja i förskoleklass. Som syskon räknas här helsyskon, halvsyskon samt så kallade bonussyskon som är folkbokförda på samma adress.

Huvudregeln är att ett barn ska placeras i den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Detta får dock inte medföra att ett annat barns rätt till en skolplacering nära hemmet åsidosätts. Därför tas hänsyn till en närhetsprincip där man utgår från något som kallas relativ närhet. Det innebär att om barn A och B sökt samma skola och bara ett av barnen kan beredas plats, mäts både barnens avstånd till den sökta skolan och till en alternativ skola. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet i den uträkningen får platsen.

Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på Solna stads officiella gång- eller cykelvägar – inte fågelvägen eller med kollektivtrafiken.

Exempel närhetsprincipen: Elev A och B väljer samma skola, skola X. Elev B placeras i skola X då eleven har relativt närmast till den skolan. Det skulle annars bli orimligt långt för elev B till skola Y.

Illustration som beskriver den relativa närhetsprincipen

Barnets hemkommun har ansvar för att bevaka skolplikten, d v s att alla barn har en plats i grundskolan. Om ditt barn ska gå i skolan utomlands, i annan kommun eller i fristående verksamhet (i hemkommunen eller i annan kommun) måste du därför meddela detta till Solna stad. Här får du veta hur du ska gå tillväga.

Skolgång utomlands

Om ditt barn skall gå i skolan utomlands anmäler du det till Solna stad via blanketten Anmälan skolgång utomlandslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som du hittar i självserviceportalen.

Du behöver också lämna in ett intyg från skolan där barnet skall gå. Vad intyget ska innehålla kan du läsa om i Anmälan skolgång utomlands brev till vårdnadshavare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolgång i annan kommun

Om ditt barn skall gå i skolan i annan kommun anmäler du vilken skola till Solna stad via Kontaktcenter 08-746 10 00

Skolgång i fristående verksamhet

Om ditt barn ska gå i en fristående verksamhet (i hemkommunen eller i annan kommun) anmäler du vilken skola till Solna stad via Kontaktcenter 08-746 10 00

Om ditt barn av särskilda skäl inte ska börja i förskoleklass det år barnet fyller sex år, måste du begära uppskjuten skolplikt hos barn- och utbildningsförvaltningen. Vänd dig till Kontaktcenter 08-746 10 00

Frågor & svar kring att söka skola till förskoleklass

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren till att söka skola till förskoleklass.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad