Skolbyte och inflyttning

Här finns information om hur du ansöker om skolplats eller byter skola vid andra tidpunkter än vid ansökan till förskoleklass. Till exempel vid inflyttning till eller utflytt från Solna.

Skolbyte inom Solna eller till annan kommun

Om ditt barn går i en kommunal skola i Solna, och du vill byta till en annan kommunal skola, ansöker du om skolbyte med blanketten Ansökan om skolplacering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finns i självserviceportalen. Detta gäller även vid byte från en fristående till en kommunal skola i Solna. I mån av plats erbjuds ditt barn byte till den önskade skolan. Flera av våra skolor är idag fulla, så vi kan inte garantera plats i en specifik skola.

Ska ditt barn byta till en fristående verksamhet i eller utanför Solna eller till en skola i annan kommun behöver du anmäla det till Solna stad Barns skolgång i fristående skola eller annan kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nyinflyttad till Solna

Om du ska flytta till Solna eller är nyinflyttad, och vill ansöka om en skolplats för ditt barn, ska du göra en ansökan om skolplats. Ansök med blanketten Ansökan om skolplacering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finns i självserviceportalen.

Du kan ansöka om plats i Solna stad redan innan du har flyttat till Solna. Då ska köpe- eller hyreskontrakt för din blivande bostad i Solna bifogas ansökan.

Läs mer om plats i fritidshem.

Elever som är folkbokförda i annan kommun

Elever som är folkbokförda i annan kommun än Solna kan gå i skolan i Solna stad i mån av plats. Ansök med blanketten Ansökan om skolplacering för elev bosatt i annan kommun än Solna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finns i självserviceportalen.

Plats i skola och på fritidshem erbjuds under förutsättning att avtal om ekonomisk ersättning för platsen tecknas mellan Solna stad och hemkommunen. Hemkommunens regelverk för plats i fritidshem gäller.

Om ni flyttar från Solna

När du flyttar från Solna och inte önskar behålla din skolplacering och fritidshemsplats ska du säga upp platserna på blanketten Skolplacering - ansökan och uppsägning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finns i självserviceportalen.

Uppsägningstiden för fritidshem är 1 månad från mottagen uppsägning.

Kontakta oss

Senast uppdaterad