Skolbyte och inflyttning

Här finns information om hur du ansöker om skolplats eller byter skola vid andra tidpunkter än vid ansökan till förskoleklass. Till exempel vid inflyttning till eller utflytt från Solna.

Skolbyte inom Solna

Om ditt barn går i en skola i Solna, och du vill byta till en annan skola, ansöker du om skolbyte med blanketten Ansökan om skolplaceringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som finns i självserviceportalen. Detta gäller även vid byte från en fristående till en kommunal skola i Solna. I mån av plats erbjuds ditt barn byte till den önskade skolan. Flera av våra skolor är idag fulla, så vi kan inte garantera plats i en specifik skola.

Nyinflyttad till Solna

Om du ska flytta till Solna eller är nyinflyttad, och vill ansöka om en skolplats för ditt barn, ska du göra en ansökan om skolplats. Ansök med blanketten Ansökan om skolplaceringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som finns i självserviceportalen.

Du kan ansöka om plats i Solna stad redan innan du har flyttat till Solna. Då ska köpe- eller hyreskontrakt för din blivande bostad i Solna bifogas ansökan.

Läs mer om plats i fritidshem.

Elever som är folkbokförda i annan kommun

Elever som är folkbokförda i annan kommun än Solna kan gå i skolan i Solna stad i mån av plats. Ansök med blanketten Ansökan om skolplaceringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som finns i självserviceportalen.

Plats i skola och på fritidshem erbjuds under förutsättning att avtal om ekonomisk ersättning för platsen tecknas mellan Solna stad och hemkommunen. Hemkommunens regelverk för plats i fritidshem gäller.

Om ni flyttar från Solna

När du flyttar från Solna och inte önskar behålla din skolplacering och fritidshemsplats ska du säga upp platserna på blanketten Skolplacering - ansökan och uppsägninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som finns i självserviceportalen.

Uppsägningstiden för fritidshem är 1 månad från mottagen uppsägning.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad