Särskolan

Särskolan är till för elever som har svårt att klara skolans mål på grund av intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ska motsvara grundskolan och gymnasieskolan om det är möjligt.

Vem är särskolan till för?

Särskolan är till för barn och ungdomar som inte klarar undervisningen och kunskapsmålen i skolan på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller på grund av en hjärnskada.

Särskolan har egen läroplan, egna kursplaner, program, mål och betygskriterier. Elever inskrivna i särskolan går antingen i en särskoleklass eller inkluderad i en klass. Att gå i särskolan behöver inte innebära att undervisningen sker i någon särskild byggnad eller i en speciell skola.

Hur är särskolan uppbyggd?

Särskolan består av en obligatorisk särskola, som motsvarar grundskolan, och en frivillig särskola, som motsvarar gymnasiet. Inom den obligatoriska särskolan finns även inriktning träningsskola. I den obligatoriska särskolan går eleverna nio år. Efter den obligatoriska särskolan kan eleverna fortsätta till den fyraåriga gymnasiesärskolan. Utbildningen liknar gymnasieskolans med nationella, specialutformade och individuella program. Elever kan få sin särskoleundervisning i både kommunala och fristående skolor.

Grundsärskola

Utredning

Innan barnet kan börja i grundsärskolan görs en utredning som består av fyra fristående bedömningar:

  • pedagogisk bedömning av hur barnet kan nå grundskolans kunskapskrav
  • medicinsk bedömning av medicinska hinder för inlärning
  • social bedömning av sociala hinder för inlärning
  • psykologisk bedömning av barnets utvecklingsnivå

Barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad fattar beslut om barnet har rätt att gå i grundsärskola eller inte, baserat på utredningen.

Vårdnadshavaren ansöker

Att gå i grundsärskolan kan se olika ut. Om en utredning visar att ditt barn har rätt att gå i grundsärskolan är det du som är vårdnadshavare som bestämmer och ansöker om att barnet ska gå i grundsärskola eller grundskola. Du behöver också ansöka om att ditt barn ska få fullgöra sin skolplikt i grundsärskolan.

Grundskolor i Solna med särskild inriktning

Ansök om plats på grundsärskolan

Vill du ansöka om plats i grundsärskolan och har ett barn som går i en skola i Solna stad så ska du som vårdnadshavare kontakta rektor på ditt barns skola. Ansökan kan göras först efter de fyra utredningarna är klara.

Ska ni som familj flytta till Solna och funderar över ansökan till särskola kontakta Kontaktcenter för att få mer information om särskolans mottagandeteam.

Gymnasiesärskola

Efter grundsärskolan har eleven rätt att söka gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan är fyraårig och det finns möjlighet att välja mellan nationella program, individuella program och specialutformade program.

Under det sista året på grundsärskolan får eleven hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare att välja den inriktning som passar eleven bäst.

Solna stad har ingen egen gymnasiesärskola, vilket innebär att Solnas särskoleelever får söka till andra kommuners gymnasiesärskolor eller till fristående gymnasiesärskolor.

Gymnasieskolor i Solna med särskild inriktning

Ansök om plats på gymnasiesärskolan

Ansökan till gymnasiesärskolan görs på Gymnasieintagningen Stockholms läns webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad