Ulriksdalsskolan. Vitt flervåningshus med barn på skolgården.
Banmästargatan 3, 170 67 Solna
Kommunal, F-9
Visa karta

Ulriksdals­skolan

Ulriksdalsskolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs 9. Intill skolan ligger en fullstor sporthall som används av skolan. Ulriksdalsskolan är belägen i norra delen av Solna nära Ulriksdals station och det finns goda kommunikationer med både buss och pendeltåg.

Om skolan

Ulriksdalsskolans samtliga verksamheter samverkar och skapar en helhet för eleverna. Vi har ett helhetsperspektiv på eleven där goda kunskaper är lika viktiga som de sociala kompetenserna. Här hos oss ska alla vara trygga och känna arbetsglädje och alla elever är välkomna. Skolan utmärks av en engagerad personal som har höga förväntningar på varandra och eleverna. Vi är stolta över vår skola och arbetar för att ständigt utveckla oss tillsammans. För våra elever är skolan viktig och studieresultaten mycket goda och värdegrundsarbetet är en gemensam del av det dagliga arbetet med såväl elever som personal. Skolan har utrustade ämnessalar och skolmatsal med tillagningskök. Biblioteket är även öppet för allmänheten två eftermiddagar i veckan. Vi har även ett nära samarbete med Kulturskolan som har många aktiviteter i skolans lokaler.

Fritids

Fritidshemsverksamhet erbjuds från klockan 06.30–18.00 för elever i förskoleklass till årskurs 6. På Ulriksdalsskolans fritidshem valde vi att skapa nya traditioner när vi flyttade in i skolan 2014 och tog hänsyn till barnens intressen och rörelsebehov. Fritidshemmet ordnar gemensamma aktiviteter för alla fritidselever flera gånger under läsåret där alla som vill deltar. Det kan vara allt från Vårsalong, Talang till Ulriksdalsloppet.

Internationella samarbeten, EU och Kina

Ulriksdalsskolan är en certifierad EU-ambassadörskola och samarbetar med Universitetet och högskolerådet. I det pågående arbete ingår både inkluderingsfrågor, kulturell kompetens samt demokratifrågor där vi ser en naturlig koppling till läroplanens mål, och Solna stads mål.

Vi har även ett flerårigt samarbete med en skola i Bejing i Kina. På Ulriksdalsskolan är hela skolan på olika sätt delaktig i samarbetet och utbytet med den kinesiska skolan Affiliated High School of UIBE i Beijing. Samarbetet mellan skolorna har pågått under flera år. Bland annat har elever, lärare och skolledare från Solna har varit på besök i Kina för att utbyta kunskap och erfarenhet. Även rektorer, lärare och elever från Kina har varit och besökt Ulriksdalsskolan.

Informationsträffar inför skolvalet 2022-2023

Informationsträffar kommunal skola

Tabell över informationsträffar i kommunal skola

Grundskola

Lokal

Datum

Tid

Ekensbergsskolan

Matsalen

3 maj

17.30-18.30

Granbackaskolan

Matsalen

3 maj

18.30-19.00

Råsunda skola

Matsalen

3 maj

18.00-18.30

Skytteholmsskolan

Förskoleklassens lokaler

3 maj

18.00-19.00

Tallbackaskolan

Förskoleklassens lokaler

3 maj

18.00-18.30

Ulriksdalsskolan

Ljushallen

3 maj

18.00-19.00

Parkskolan

Matsalen

4 maj

17.30-18.30

Bergshamraskolan

Aulan

5 maj

18.00-19.00


Välkommen till förskoleklassverksamheterna i Solna stad

Kontaktinformation

Ulriksdalsskolan

ulriksdalsskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Sofia Nybom (tillförordnad)
sofia.nybom@solna.se

Biträdande rektor

Åk F–6 samt studio åk 1-3 och studio åk 4-6
Katarina Hagman
katarina.hagman@solna.se

Biträdande rektor

Åk 7-9 samt studio åk 7-9
Håkan Danielsson Nyberg
hakan.danielsson-nyberg@solna.se

Biträdande rektor

Fritidshem åk F–6
Ronny Axberg
ronny.axberg@solna.se


Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad