Ulriksdalsskolan. Vitt flervåningshus med barn på skolgården.
Banmästargatan 3, 170 67 Solna
Kommunal, F-9
Visa karta

Ulriksdals­skolan

I augusti 2014 öppnade Ulriksdalsskolan, med plats för 900 elever från förskoleklass till årskurs 9. Intill skolan ligger en fullstor sporthall som används av skolan. Ulriksdalsskolan är belägen i norra delen av Solna nära Ulriksdals station och det finns goda kommunikationer med både buss och pendeltåg.

Om skolan

Ulriksdalsskolans samtliga verksamheter samverkar och skapar en helhet för eleverna. Vi har ett helhetsperspektiv på eleven där goda kunskaper är lika viktiga som de sociala kompetenserna. Här hos oss ska alla vara trygga och känna arbetsglädje och alla elever är välkomna. Skolan utmärks av en engagerad personal som har höga förväntningar på varandra och eleverna. Vi är stolta över vår skola och arbetar för att ständigt utveckla oss tillsammans. För våra elever är skolan viktig och studieresultaten mycket goda och värdegrundsarbetet är en gemensam del av det dagliga arbetet med såväl elever som personal. Skolan har utrustade ämnessalar och skolmatsal med tillagningskök. Biblioteket är även öppet för allmänheten två eftermiddagar i veckan. Vi har även ett nära samarbete med Kulturskolan som har många aktiviteter i skolans lokaler.

Fritids

Fritidshemsverksamhet erbjuds från klockan 06.30–18.00 för elever i förskoleklass till årskurs 6. På Ulriksdalsskolans fritidshem valde vi att skapa nya traditioner när vi flyttade in i skolan 2014 och tog hänsyn till barnens intressen och rörelsebehov. Fritidshemmet ordnar gemensamma aktiviteter för alla fritidselever flera gånger under läsåret där alla som vill deltar. Det kan vara allt från Vårsalong, Talang till Ulriksdalsloppet.

Internationella samarbeten, EU och Kina

Ulriksdalsskolan är en certifierad EU-ambassadörskola och samarbetar med Universitetet och högskolerådet. I det pågående arbete ingår både inkluderingsfrågor, kulturell kompetens samt demokratifrågor där vi ser en naturlig koppling till läroplanens mål, och Solna stads mål.

Vi har även ett flerårigt samarbete med en skola i Bejing i Kina. På Ulriksdalsskolan är hela skolan på olika sätt delaktig i samarbetet och utbytet med den kinesiska skolan Affiliated High School of UIBE i Beijing. Samarbetet mellan skolorna har pågått under flera år. Bland annat har elever, lärare och skolledare från Solna har varit på besök i Kina för att utbyta kunskap och erfarenhet. Även rektorer, lärare och elever från Kina har varit och besökt Ulriksdalsskolan.

Information till blivande förskoleklass höstterminen 2020 Visa Dölj

Välkomna till Ulriksdalsskolan alla blivande förskoleklasselever och alla föräldrar!

Föräldramöte

På grund av rådande omständigheter gällande corona/covid-19 har vi tagit beslut om att informationsträffen den 7 maj ställs in. Nytt datum för föräldramöte blir den 17 augusti klockan 18.00 – 19.00. Vi träffas i skolans ljushall.

Klassträff

Den 4 juni klockan 09.00 – 10.00 är alla blivande förskoleklasselever välkomna att träffa sin nya klass och sin nya lärare. Samling på skolgården. Vi ser helst att barnen går in själva med sin nya klass och att föräldrarna väntar på gården eller i angränsande rum. Klasslistor kommer att skickas hem i god tid innan den 4 juni.

För mer information inför skolstart läs Ulriksdalsskolans informationsbrevPDF (pdf, 102 kB)

Information kring inskolning och skolstart Visa Dölj

V. 34

17-19/8

Sommarlovsfritids för de som anmält behov av omsorg. Alla elever är på respektive avdelning. Se separat avdelningsplanering.

20/8

Skolstart. Eleverna samlas på skolgården och lärarna möter upp eleverna. Lärarna kommer att hålla upp skyltar med respektive klassbeteckning för att samla klassen.

Tider för samling på skolgården samt avslut:

Förskoleklass: 08.30-12.30

Åk 1–3: 09.00-13.00

Åk 4–9: 09.15-13.00

Efter skoldagens slut är det fritidsverksamhet för inskrivna elever.

Information kring inskolning för nya förskoleklasselever

För er som har elever som börjar förskoleklass och ska gå på sommarlovsfritids innan skolstart rekommenderar vi att man är beredd på att kunna stanna en stund på morgonen tills det känns tryggt att lämna över. Vi rekommenderar även kortare dagar de första dagarna ca 9-13 för att sedan succesivt öka tiden i fritidsverksamheten. Prata med personalen som är på plats och tar emot de nya förskoleklasseleverna och gör upp en plan för de dagar ert barn ska gå.

Säker skolväg

Vid skolstart är det många elever som skall vara på plats samtidigt. Vi vill därför uppmana alla vårdnadshavare att lämna bilden hemma denna dag vid lämning för att minimera trafiken utanför skolan, tack på förhand.

Covid -19

Vi vill uppmana alla vårdnadshavare att fortsatt inte gå in i skolbyggnaden för att undvika trängsel. De som har nya förskoleklasselever eller åk 1 som börjar på ny avdelning får såklart gå in för att göra en trygg överlämning.

Det är fortsatt viktigt att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Skiss över fritidsavdelningarna på UlriksdalsskolanPDF (pdf, 64 kB)

Kontaktinformation

Ulriksdalsskolan

ulriksdalsskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Conny Lindberg
conny.lindberg@solna.se

Biträdande rektor

Åk F–5, särskilda undervisningsgrupper samt resurscentrum
Katarina Hagman
katarina.hagman@solna.se

Tillförordnad biträdande rektor

Åk 6–9 samt förberedelseklass
Annika Lindmark
annika.lindmark@solna.se

Biträdande rektor

Fritidshem åk F–6
Ronny Axberg
ronny.axberg@solna.se


Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad