Tallbackaskolan. Tegelbyggnad.
Kristinelundsvägen 1, 171 50 Solna
Kommunal, F-9
Visa karta

Tallbacka­skolan

På Tallbackaskolan i Huvudsta går ca 470 elever från förskoleklass till årskurs 9 i vår grundskola. Våra ledord är trygghet, respekt, ansvar och arbetsro. Hösten 2021 flyttar stadens fotbollsprofil till Tallbackaskolan. Mer information om fotbollsprofilen finner du på den här sidan.

Om skolan

På Tallbacksskolan har vi höga förväntningar på elevers skolresultat. Läsningen är något vi prioriterar och satsar på i alla åldrar och verksamheter på skolan. Våra förstelärare är med och driver såväl digitaliseringsarbetet som det kollegiala lärandet på skolan. Skolan har många traditioner och idrottsaktiviteter som vi prioriterar att bibehålla för att skapa gemenskap över åldrar och tid.

Vi är stolta över den bredd av nationer som våra elever och personal företräder. Internationellt arbete löper som en röd tråd genom verksamheten och vi har en EU-skolambassadör. En gång per läsår har vi en internationell vecka där vi lägger extra fokus på världen omkring oss.

Fritids

Tallbackaskolans fritidshem har öppet måndag till fredag kl.06.30–18.00. Fritidshemmen är uppdelade så att förskoleklass har en separat avdelning precis som åk 1, åk 2 och åk 3. Åk 4-6 har en gemensam avdelning där även elever från Granbackaskolans åk 4-5 går. Alla avdelningar samverkar mellan varandra.

Talllbackaskolans fritidshem har ett årshjul med återkommande aktiviteter under året så som sommarfest, julmarknad, fritidshemmens dag och massa andra roliga aktiviteter. Just nu ligger stort fokus på att utveckla vår rastverksamhet på både låg- och mellanstadiet. Vi arbetar för att eleverna ska ha en trygg och utmanande fritidstid vilket i sin tur bidrar till färre konflikter.

Trygghetsarbete

På Tallbackaskolan värnar vi om att alla ska känna sig välkomna och trygga. Skolan driver ett aktivt likabehandlingsarbete och samarbetar med barnrättsorganisationen Friends. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa. Samarbetet med Friends ger personalen kunskap och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde.

Fotbollsprofil Visa Dölj

Från och med hösten 2021 flyttar stadens fotbollsprofil till Tallbackaskolan. Fotbollsprofilen är ett samarbete mellan Tallbackaskolan och AIK Ungdomsfotboll och syftar till att erbjuda ett attraktivt högstadiealternativ för ungdomar med starkt fotbollsintresse.

Undervisning

Eleverna på fotbollsprofilen följer ordinarie timplan och läroplan för grundskolan. Elevernas kunskapsresultat är i fokus med målet att alla elever skall vara behöriga till gymnasiet efter slutförd grundskola. Eleverna har två träningspass varje vecka och fotbollsträningen ersätter elevens val samt skolans val i timplanen. Svenska Fotbollförbundets riktlinjer följs och undervisningen planeras så att eleverna förvärvar både teoretiska och praktiska färdigheter. Samarbetet mellan Tallbackaskolan och AIK Ungdomsfotboll garanterar att undervisningen håller kvalitet för att certifieras av Svenska Fotbollförbundet.

Ansökan, färdighetsprov och antagning

Fotbollsprofilen vänder sig till de ungdomar som har önskemålet och viljan att kombinera tränings- och tävlingsverksamhet med studier. I samband med ansökan kallas den sökande till ett färdighetsprov. Färdighetsprovet används som grund för urval och antagning till fotbollsprofil på Tallbackaskolan. Innan en elev erbjuds plats kommer även en intervju genomföras för att säkerställa att eleven har en seriös studieambition och att förutsättningar för att klara av studierna i sin helhet finns.

I urvalsprocessen kommer följande områden beaktas och bedömas:

 • Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter
 • Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar
 • Sociala färdigheter och förutsättningar
 • Organisatoriska färdigheter och förutsättningar
 • Studieambition

Rektor beslutar om vilka elever som ska antas och anställda lärare och tränare på skolan genomför färdighetsproven och intervjuerna. Alla elever oavsett klubbtillhörighet kan antas till fotbollsprofilen.

 • Inför läsåret 2021/2022 sker intag endast till årskurs 7.
 • Ansökan görs via blanketten Ansökan fotbollsprofil Tallbackaskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finns i självserviceportalen.
 • Sista ansökningsdatum är den 28 februari 2021.
 • Efter mottagen blankett kallas eleven till färdighetsprov som används som grund för urval och antagning till fotbollsprofil på Tallbackaskolan.
 • Intervjuer och färdighetsprov genomförs efter att ansökningsperioden har gått ut.
 • Besked om antagning lämnas av rektor på Tallbackaskolan.

Elev folkbokförd utanför Solna

Efter antagningsbesked från Tallbackaskolan ska elevens hemkommun godkänna skolplacering i Solna. Detta sker i dialog mellan Solna stad och elevens hemkommun. Först efter det att hemkommunen godkänt placering i Solna kan placering i fotbollsklassen fastställas.
Elev folkbokförd utanför Solna ska säkerställa sin skolplacering i hemkommunen i det fall eleven inte antas till fotbollsprofil.

Efter antagningsbesked från Tallbackaskolan

Om eleven antagits till fotbollsprofil gäller följande:

 • Elev folkbokförd i Solna ska säga upp nuvarande skolplacering.
 • Elev folkbokförd utanför Solna ska invänta hemkommunens godkännande av placering i Solna innan den säger upp sin nuvarande skolplacering.

Om eleven inte antagits till fotbollsprofil gäller följande:

 • Elev folkbokförd i Solna behåller sin befintliga skolplacering.
 • Elev folkbokförd utanför Solna ska säkerställa sin skolplacering i hemkommunen.

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta rektor Daniel Palm, Tallbackaskolan: daniel.palm@solna.se

Information till blivande förskoleklasser 2021 Visa Dölj

Välkomna till Tallbackakolan alla blivande förskoleklasselever och alla föräldrar!

Kontaktinformation

Tallbackaskolan

tallbackaskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Daniel Palm
daniel.palm@solna.se

Biträdande rektor, åk 4-9

Jonas Lindgren
jonas.lindgren@solna.se

Ledningsstöd

Marianne Herzen
marianne.herzen@solna.se


Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad