Solna grundsärskola exteriör
Ankdammsgatan 14-16, 171 43 Solna
Kommunal, 1-9 grundsärskola
Visa karta

Solna grundsärskola

Särskolan finns för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Solna grundsärskola bedrivs i Skytteholmsskolans lokaler. Här är elever från årskurs 1 till 9 välkomna.

Behöver ditt barn gå i grundsärskola?

Om du tror att ditt barn behöver gå i grundsärskolan tar du upp detta med rektor på ditt barns förskola eller skola. Rektor ser till att alla utredningar för ett mottagande i grundsärskolan genomförs.

Om du vill veta mer om grundsärskolans verksamhet kan ett besök ordnas.

Solna Grundsärskola på Instagram Länk till annan webbplats.

Du som är elev i grundsärskolan ska få:

  • arbeta och utvecklas utifrån dina individuella behov och förutsättningar.
  • vara en del av en grupp där alla barn och unga är trygga och känner tillhörighet.
  • ta del av kursplanens innehåll och arbeta mot dess kunskapskrav.
  • känna arbetsro och utveckla sociala färdigheter.
  • vara delaktig i beslut kring din egen kunskapsutveckling.
  • en meningsfull rastverksamhet.

Fritidshem för dig som är elev i grundsärskolan

I Solna stad kan elever i grundsärskolan vara inskrivna i barnomsorgen och gå på fritids. Fritidshemmet har sin verksamhet i grundsärskolans lokaler på Skytteholmsskolan. Assistenter som känner eleverna väl arbetar på fritids och formar verksamheten utifrån elevernas behov och fritidshemmets kursplan.

Organisation

I Solna grundsärskola finns sex klasser som läser både mot ämnen och mot ämnesområde – det som förut kallades för träningsskola. Det arbetar sju klasslärare och sex praktisk estetiska lärare på skolan och i varje klass arbetar en till tre elevassistenter som följer eleverna genom hela deras skoldag vilken kan bestå av både skola och fritids.

Rektor har övergripande ansvar för Solna grundsärskola. Elevhälsoteamet är detsamma för grundsärskolan som för grundskolan och där ingår förutom speciallärare även psykolog, kurator och skolsköterska. Rektor sitter alltid med på elevhälsoteamets möten.

Hur vi arbetar

Pedagogerna använder sig av olika arbetssätt utifrån ett differentierat perspektiv, vilket innebär att individen står i fokus. Det handlar om att undervisningen ska vara anpassad efter elevens behov och utveckling. Eleven ska få en kvalitativ undervisning där fokus ligger på kunskapsinhämtning och en kvalitativ skoldag.

  • Undervisningen ska vara stimulerande, intressant och kvalitativ
  • Praktiskt elevinflytande där eleverna kan påverka hur undervisningen bedrivs.
  • Tillgång till moderna digitala verktyg för både kommunikation och kunskapsinhämtning.

Kontaktinformation

Rektor grundsärskola

Mariana Berlin
mariana.berlin@solna.se

Biträdande rektor grundsärskola

Sara Österåker
sara.osteraker@solna.se

Administration

Johan Peterson

Skolsköterska

Ingela Jansson
Ingela.jansson@solna.se

08-746 11 32

Skolläkaren nås via skolsköterskan

Karta

Senast uppdaterad