Råsundaskolan. Flervåningshus med träd på skolgården.
Stråkvägen 11, 169 35 Solna
Kommunal, F-6
Visa karta

Råsunda skola

I Råsunda skola finns framtiden! Vi är en traditionell skola med goda kunskapsresultat som arbetar för framtidens medborgare. Här studerar 620 antal elever från förskoleklass till årskurs 6. Samtliga våra lärare har en hög kompetens och är legitimerade. Skolan har ett centralt läge mitt i Råsunda nära kommunikationer.

Om skolan

På Råsunda skola får varje elev verktyg för ett livslångt lärande. Varje elev som lämnar skolan ska ha en positiv självbild, uppnått en hög kunskapsnivå samt utvecklat ett användbart språk som fungerar väl i alla sammanhang. Viktiga kunskaper för framtiden, förutom kunskapskraven, är social kompetens, kommunikativ kompetens och förmåga att lösa problem. 

Skolans vision är Lärande - Kreativitet - Process. Alla elever kan lära! Det är i kreativiteten som det mesta lärandet sker. Det finns inga misslyckanden utan vi prövar oss fram i en process.

Skolbyggnaden består av en äldre del från år 1919 och en yngre tillbyggnad från tidigt 1950-tal. Mellanstadiet undervisas i gamla byggnaden och lågstadiet i den nyare delen. Skolans bibliotek fungerar som ett nav för hela skolan. Våren och sommaren 2019 renoveras hela lågstadiedelen och matsalen är också nyrenoverad.

Fritids

Fritidshemmet består av hemvister årskursvis från förskoleklass till åk 3 och för åk 4-6 finns fritidsklubben. Efter renoveringen våren 2019 kommer lokalerna att vara fina och anpassade för en god fritidsverksamhet.

Fritidspersonalen har ett kompensatoriskt uppdrag och samverkan mellan skola och fritids kommer att prioriteras under läsåret. Vår kompetenta personalstyrka på fritids kommer även att utökas för att kvalitetssäkra elevernas utbildningen på fritidshemmet. Lärandet pågår även under raster och när lektionerna tar slut.

Trygghetsarbete

”Alla ska få vara som de är!” Råsunda skolas mål är att ingen ska bli mobbad, kränkt eller trakasserad. Skolan ska vara en trygg plats. All personal har därför ansvar att förebygga och aktivt motverka mobbning, kränkningar och trakasserier. Skolans Trygghetsteam är en viktig del i det arbetet. Skolan samarbetar också med barnrättsorganisationen Friends. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa.

Information till blivande förskoleklass höstterminen 2020 Visa Dölj

Välkomna till Råsunda skola alla blivande förskoleklasselever och alla föräldrar!

Med anledning av den rådande coronapandemin har vi beslutat att ställa in informationsträffarna på skolorna för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika stora samlingar.

Terminsstart

Läsåret startar torsdagen den 20 augusti klockan 08.30 i klassrummet. Klassrum anslås på skolan i samband med skolstart.

Filmpresentation av Råsunda skola för blivande förskoleklasser.

-------------------------------------

Filmtranskribering presentation för blivande förskoleklasselever, Råsunda skola 2020-2021

Hej och välkomna till Råsunda skola!

- Ni ska nu få följa med till förskoleklasserna. Här ska vi in genom de stora orange dörrarna och de kommer att leda oss till korridorerna där förskoleklassbarnen håller till.

- Vi ska alldeles strax få kika hur ett klassrum kan se ut sen kommer vi också få se hur det kan vara i fritidsklassrummen.

- Så här! Fint va!

- Nu följer lite information om skolan.

- Råsunda skola är en gammal skola och vi har funnits i ungefär 100 år. Vi är en skola från förskoleklass till årskurs 6, och förskoleklass är indelat i fyra grupper: A, B, C och D. Till det har vi en fritidsverksamhet och den är indelad i F-3 och 4-6.

- 2018 blev förskoleklass obligatoriskt och det innebär att vi då också följer läroplan med centralt innehåll och syfte.

- Så här kan en dag se ut i förskoleklass:

- Då startar verksamheten klockan 8:30 med arbetspass, lunch och rast och dagen slutar klockan 13:30 och där tar fritidsverksamheten vid.

- Vår informationskanal till er föräldrar heter Infomentor och den är digital.

- Nu följer lite bilder där vi kan se hur fritidsverksamheten ser ut och fritidsklassrummen. Vår fritidsverksamhet har morgonomsorg från klockan 6:30 på morgonen och vi stänger sedan klockan 18:00.

- Tidsplanen för er är att det är skolstart den 20 augusti kl. 8:30 i klassrummen.

- Ni är varmt välkomna till Råsunda skola!

Paulina Pastene Skaneby
Biträdande rektor
Råsunda skola

Kontaktinformation

Råsunda skola

rasundaskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Susanna Franzén
susanna.franzen@solna.se

Biträdande rektor

Åk F-3
Paulina Pastene Skaneby
paulina.pastene-skaneby@solna.se

Biträdande rektor

Åk 4-6
Jan Jämsä
jan.jamsa@solna.se


Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad