Stråkvägen 11, 169 35 Solna
Kommunal, F-6
Visa karta

Råsunda skola

I Råsunda skola finns framtiden! Vi är en traditionell skola med goda kunskapsresultat som arbetar för framtidens medborgare. Här studerar 620 antal elever från förskoleklass till årskurs 6. Samtliga våra lärare har en hög kompetens och är legitimerade. Skolan har ett centralt läge mitt i Råsunda nära kommunikationer.

Om skolan

På Råsunda skola får varje elev verktyg för ett livslångt lärande. Varje elev som lämnar skolan ska ha en positiv självbild, uppnått en hög kunskapsnivå samt utvecklat ett användbart språk som fungerar väl i alla sammanhang. Viktiga kunskaper för framtiden, förutom kunskapskraven, är social kompetens, kommunikativ kompetens och förmåga att lösa problem. 

Skolans vision är Lärande - Kreativitet - Process. Alla elever kan lära! Det är i kreativiteten som det mesta lärandet sker. Det finns inga misslyckanden utan vi prövar oss fram i en process.

Skolbyggnaden består av en äldre del från år 1919 och en yngre tillbyggnad från tidigt 1950-tal. Mellanstadiet undervisas i gamla byggnaden och lågstadiet i den nyare delen. Skolans bibliotek fungerar som ett nav för hela skolan. Våren och sommaren 2019 renoveras hela lågstadiedelen och matsalen är också nyrenoverad.

Fritids

Fritidshemmet består av hemvister årskursvis från förskoleklass till åk 3 och för åk 4-6 finns fritidsklubben. Efter renoveringen våren 2019 kommer lokalerna att vara fina och anpassade för en god fritidsverksamhet.

Fritidspersonalen har ett kompensatoriskt uppdrag och samverkan mellan skola och fritids kommer att prioriteras under läsåret. Vår kompetenta personalstyrka på fritids kommer även att utökas för att kvalitetssäkra elevernas utbildningen på fritidshemmet. Lärandet pågår även under raster och när lektionerna tar slut.

Trygghetsarbete

”Alla ska få vara som de är!” Råsunda skolas mål är att ingen ska bli mobbad, kränkt eller trakasserad. Skolan ska vara en trygg plats. All personal har därför ansvar att förebygga och aktivt motverka mobbning, kränkningar och trakasserier. Skolans Trygghetsteam är en viktig del i det arbetet. Skolan samarbetar också med barnrättsorganisationen Friends. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa.

Öppet hus inför årskurs 4

Råsunda skola kommer att ha öppet hus för blivande årskurs 4, tisdagen den 17 december klockan 17.30 på Stadiongården, fritids 4-6. Ingång från skolgården gamla byggnaden. Varmt välkomna!

Kontaktinformation

Råsunda skola

rasundaskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Susanna Franzén
susanna.franzen@solna.se

Biträdande rektor

Anna-Lena Eriksson
anna-lena.eriksson@solna.se

Biträdande rektor

Paulina Pastene Skaneby
paulina.pastene-skaneby@solna.se

Karta

Senast uppdaterad