Parkvägen 4, 169 35 Solna
Kommunal, 7-9
Visa karta

Råsunda central­skola

Råsunda centralskola är Solna stads nyaste högstadieskola och öppnade höstterminen 2018. Skolan tar emot 340 elever i årskurserna 7–9. Fokus från start är på goda resultat, trivsel och trygghet. Skolan ligger på klassisk solnamark i hörnet av den plats där gamla Råsundastadion låg, med bra kommunikationer nära såväl tunnelbana som tvärbana.

Om skolan

På Råsunda centralskola har vi fokus på att eleverna når goda resultat redan från starten. De gemensamma ämnessalarna är modernt utformade för lärande och för att möta dagens behov. Respektive årskurs har egna ljusa och fina lärosalar, grupprum, toaletter, sällskapsytor med soffor samt arbetslagsrum för lärarna. I skolans entréhall finns café och bibliotek där elever och lärare kan vistas nära varandra även utanför lektionstid, vilket skapar trygghet och trivsel. Här finns också närhet till skolsköterska, kurator och rektorsexpedition. På samma plan ligger även skolans matsal med tillhörande storkök där skollunchen tillagas.

Trygghetsarbete

På Råsunda centralskola ska alla trivas och känna sig trygga och välkomna! För att få en än mer välkomnande skola och motverka mobbning driver skolan ett aktivt likabehandlingsarbete och samarbetar med barnrättsorganisationen Friends. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa. Samarbetet med Friends ger personalen kunskap och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde.

Elevhälsa

Elevhälsan har sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och verkar förebyggande och hälsofrämjande – men ska även stödja elevernas utveckling mot målen. Vi bidrar till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa. I skolans elevhälsa ingår skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog. Tillsammans omfattar elevhälsan medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens.

Terminsstart

Läsåret startar torsdagen den 20 augusti.

Årskurs 7 klockan 08.30
Årskurs 8 och 9 klockan 09.30

Filmpresentation av Råsunda centralskola

Kontaktinformation

Råsunda centralskola

rasundacentralskola@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Susanna Franzén
susanna.franzen@solna.se

Biträdande rektor

Anita Unger Terzakis
anita.unger@solna.se

Skolsköterska

Gülseren Türk
gulseren.turk@solna.se

Skolläkaren kontaktas via skolsköterskan.

Studie- och yrkesvägledning

Jeanette Pettersson
jeanette.pettersson@solna.se

Karta

Senast uppdaterad