Parkskolan. Barn som leker utanför.
Blomgatan 3, 169 64 Solna
Kommunal, F-3
Visa karta

Parkskolan

Parkskolan ligger i en grön oas i Hagalund med närhet till Solna centrum och kommunikationer. Vi är en liten nyrenoverad skola för elever från förskoleklass till årskurs 3. Här arbetar engagerade, kunniga lärare och fritidspersonal som stödjer och utmanar eleverna i deras lärande. Vi samarbetar med Solna Kulturskola som ligger i samma byggnad.

Om skolan

Parkskolan är den lilla skolan där vi aktivt arbetar för att alla ska lära känna varandra. Vi har många olika gemensamhets­skapande aktiviteter för att alla ska bli trygga och delaktiga i skolan och på fritids­hemmet. Arbetet i klasserna präglas av arbetsro med fokus på lärande och kunskap.

Fritids

Fritidshemmet är öppet varje vardag mellan 06.30-18.00. Fritidspersonalen samverkar med skolan under stor del av dagen. Det innebär att vi är fler vuxna kring barnen. Fritids har som målsättning att alla barn utifrån sin egen förutsättning, ska ges möjlighet att fortsätta utvecklas till trygga och socialt rustade individer. På eftermiddagarna efter mellanmålet delas barnen in i mindre grupper och erbjuds olika slags aktiviteter.

Trygghetsarbete

Arbetet mot kränkande behandling är en viktig del av skolans verksamhet och ansvar. Med utgångspunkt i skolans regelbundna trivselenkäter görs all personal delaktiga i skolans arbete mot kränkande behandling.

Information till blivande förskoleklass 2020 Visa Dölj

Välkomna till Parkskolan alla blivande förskoleklasselever och alla föräldrar!

Med anledning av den rådande coronapandemin har vi beslutat att ställa in informationsträffarna på skolorna för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika stora samlingar.

Terminsstart

Läsåret startar torsdagen den 20 augusti. Samling på skolgården klockan 09.00.

För mer information inför skolstart läs Parkskolans informationsbrevPDF (pdf, 82 kB)

Kontaktinformation

Parkskolan

parkskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Kristina Bergström
kristina.bergstrom@solna.se

Biträdande rektor

Boel Wallström
boel.wallstrom@solna.se
072-583 18 09

Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad