granbackaskolan
Emmylundsvägen 10-12, 171 72 Solna
Kommunal, F-5
Visa karta

Granbacka­skolan

På Granbackaskolan i Huvudsta går det cirka 330 elever från förskoleklass till årskurs 5. Här arbetar vi med tydlig kommunikation, anpassning, värdegrund, trygghet och studiero. Skolan är belägen nära Västra skogens T-banestation och har vackra grönområden ned mot Augustendals 4H-gård, Huvudsta gård och Ulvsundasjön. Skolan har två skolgårdar med stora ytor att leka på.

Om skolan

Granbackaskolans målsättning är att skapa trygghet för barnen, lära eleverna att ta ansvar och känna respekt för sig själva och sin omgivning. Vi vill att alla elever ska lämna skolan med gedigna baskunskaper. Vi har tydliga avstämningsmål i alla årskurser som föräldrar, elever och pedagoger diskuterar på utvecklingssamtalen varje termin. Digitala verktyg är ett av redskapen i skolundervisningen, elever i behov av särskilt stöd har egen surfplatta. Våra klassrum är utrustade med interaktiva whitebordtavlor eller projektorer.

När det nya skolan i Huvudsta står klar (preliminär tidplan 2023/2024) kommer stadieindelningen på Granbackaskolan att göras om från att omfatta årskurserna F-5 till att omfatta årskurserna F-3.

Fritidshem

Granbackaskolan har fyra fritidshem, ett per årskurs, F-3. Fritidshem för årskurs 4–5 är beläget på Tallbackaskolan. Fritidshemmet är öppet varje vardag kl.06.30-18.00. Fritidshemmen och skolan samverkar under skoldagen vilket gör att vi är flera vuxna kring barnen. Fritidshemmen arbetar enligt läroplanens mål och kompletterar undervisningen i förskoleklassen och skolan. På våra fritidshem stimuleras elevernas utveckling och lärande samt att vi erbjuder en meningsfull fritid. Det sker genom att vi främjar elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande verksamhet.

Trygghetsarbete

Målsättningen för Granbacka är självklart att ingen på skolan ska utsättas för kränkningar eller trakasserier. Skolan har ett aktivt likabehandlingsarbete och samarbetar med barnrättsorganisationen Friends. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa.

Välkomna till Granbackakolan alla blivande förskoleklasselever och alla föräldrar!

Med anledning av den rådande coronapandemin har vi beslutat att ställa in informationsträffarna på skolorna för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika stora samlingar.

Terminsstart

Läsåret startar torsdagen den 20 augusti klockan 08.15.

För mer information inför skolstart läs Granbackaskolans informationsbrevPDF (pdf, 628 kB)

Kontaktinformation

Granbackaskolan

granbackaskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Daniel Palm
daniel.palm@solna.se

 

Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad