Ekensbergsskolan. Sten och träd på skolgård.
Ekensbergsvägen 89, 169 31 Solna
Kommunal, F-6
Visa karta

Ekensbergs­skolan

Ekensbergskolan har ett lugnt och samtidigt centralt läge mitt i Solna. Vi är en liten tvåparallellig skola från förskoleklass till årskurs 6 med ca 400 elever. Här arbetar välutbildad och engagerad personal. Barnens mognad och utveckling styr arbetet och vi lägger stor vikt vid baskunskaper i svenska och matematik.

Om skolan

Eftersom skolan är liten känner alla barn och vuxna varandra, vilket bidrar till en vi-känsla. Skolans anda präglas av att vi är goda kamrater och visar respekt för varandra. På Ekensbergsskolan ska vardagen präglas av glädje, nyfikenhet, kreativitet, tillit och förtroende. Skolan lägger extra stor vikt vid baskunskaper i svenska och matematik.

Fritids

Fritidshemmen på Ekensbergsskolan har öppet mellan kl.06.30-18.00. Vårt fritids arbetar för att skapa ett gott klimat så att eleverna känner sig trygga och säkra på skolan och kan utveckla sin sociala förmåga. Alla elever från förskoleklass till åk 6 kan gå på fritids hos oss.

Trygghetsarbete

Arbetet mot kränkande behandling är en viktig del av skolans verksamhet och ansvar. På skolan organiseras personal i två grupper som på olika sätt arbetar med elevers trygghet. Grupperna kallas Trygghetsgruppen och Vänskapsgruppen. Dessa två verkar förebyggande, främjande och åtgärdande. Delaktighet mellan personalgrupper och med vårdnadshavare är viktiga framgångsfaktorer i att organisera en trygg skolgång.

Information till blivande förskoleklasser 2021 Visa Dölj

Välkomna till Ekensbergsskolan alla blivande förskoleklasselever och alla föräldrar!

Med anledning av den rådande coronapandemin har vi beslutat att inte genomföra informationsträffarna på skolorna.

Filmtranskribering

Text till förskoleklassfilm Ekensbergsskolan 2021

Hej och välkomna till Ekensbergsskolan i Solna.

Här kommer man in i vår entré. Här nere sitter rektorn och längre fram ligger matsalen.

Här går man in till FB, Raketen som har sitt omklädningsrum. Uppför trapporna kommer vi till de båda förskoleklasserna. Rakt in här ligger
raketens klassrum som jag snart ska visa för er.

Här till vänster har vi FA, Kosmos omklädningsrum eller hall.

Nu kommer vi in till FB, Raketen.

Här på denna stora fina matta sitter de och har samling varje morgon. Här finns en liten hemvrå som är gjord för lek. Och en årstidstavla.

Här är FB, Raketens andra klassrum och även köket, där man brukar baka emellanåt.

Vi arbetar mycket med svenskamaterial och mattematerial. I båda klasserna arbetar vi med bild och skapande.

Här tycker vi också att den fria leken är väldigt viktig.

Här ser vi från andra hållet, oj där kom ett litet barn.

Nu ska vi gå in i FA:s klassrum.

Här har vi samlingen där vi sitter på mattan varje morgon. Alla barnen i klassen har en bestämd plats i samlingen och en bestämd plats där man sitter och arbetar under arbetspassen.

Alla elever har varsin låda där man förvarar sina alster och böcker och pennor och såna saker.

Här har vi det andra rummet och även här ett kök.

Våra olika arbetsmaterial och även här en hemvrå för den fria leken. Bygg och lek tycker många barn är väldigt roligt här.

Vi har även arbetsböcker men eftersom vi inte vet vilka arbetsböcker vi ska ha till hösten så visar vi inte dem.

Välkomna till oss på Ekensbergsskolan.

Tack! Hej!

Kontaktinformation

Ekensbergsskolan

ekensbergsskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Kristina Bergström
kristina.bergstrom@solna.se

Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad