Ekensbergsvägen 89, 169 31 Solna
Kommunal, F-6
Visa karta

Ekensbergs­skolan

Ekensbergskolan har ett lugnt och samtidigt centralt läge mitt i Solna. Vi är en liten tvåparallellig skola från förskoleklass till årskurs 6 med ca 400 elever. Här arbetar välutbildad och engagerad personal. Barnens mognad och utveckling styr arbetet och vi lägger stor vikt vid baskunskaper i svenska och matematik.

Om skolan

Eftersom skolan är liten känner alla barn och vuxna varandra, vilket bidrar till en vi-känsla. Skolans anda präglas av att vi är goda kamrater och visar respekt för varandra. På Ekensbergsskolan ska vardagen präglas av glädje, nyfikenhet, kreativitet, tillit och förtroende. Skolan lägger extra stor vikt vid baskunskaper i svenska och matematik.

Fritids

Fritidshemmen på Ekensbergsskolan har öppet mellan kl.06.30-18.00. Vårt fritids arbetar för att skapa ett gott klimat så att eleverna känner sig trygga och säkra på skolan och kan utveckla sin sociala förmåga. Alla elever från förskoleklass till åk 6 kan gå på fritids hos oss.

Trygghetsarbete

Arbetet mot kränkande behandling är en viktig del av skolans verksamhet och ansvar. På skolan organiseras personal i två grupper som på olika sätt arbetar med elevers trygghet. Grupperna kallas Trygghetsgruppen och Vänskapsgruppen. Dessa två verkar förebyggande, främjande och åtgärdande. Delaktighet mellan personalgrupper och med vårdnadshavare är viktiga framgångsfaktorer i att organisera en trygg skolgång.

Välkomna till Ekensbergsskolan alla blivande förskoleklasselever och alla föräldrar!

Med anledning av den rådande coronapandemin har vi beslutat att ställa in informationsträffarna på skolorna för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika stora samlingar.

Terminsstart

Läsåret startar torsdagen den 20 augusti klockan 09.00. Samling i klassrummet.

För mer information inför skolstart läs Ekensbergsskolans informationsbrevPDF (pdf, 167 kB)

Kontaktinformation

Ekensbergsskolan

ekensbergsskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Kristina Bergström
kristina.bergstrom@solna.se

Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad