Solna gymnasiesärskola
Ankdammsgatan 14-16, 171 43 Solna
Kommunal, Gymnasiesärskola
Visa karta

Solna gymnasiesärskola

Från och med höstterminen 2022 erbjuder Solna stad gymnasiesärskola i form av individuella program. Gymnasiesärskolan, som är en utbildning som vänder sig till ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning, sträcker sig över fyra år och är en frivillig skolform.

Solna gymnasiesärskola bedrivs i Skytteholmsskolans lokaler tillsammans med Solna grundsärskola och Skytteholmsskolans grundskola. Vi har nära till fina naturområden och goda kommunikationsmöjligheter. I närheten av skolan finns även LSS korttidsverksamhet med fritidsverksamhet efter skoldagens slut för de som behöver.

Öppet hus 16 februari

Torsdag den 16 februari är det öppet hus på Solna gymnasiesärskola mellan klockan 18.00 och 19.30. Informationsmötet vänder sig till elever och vårdnadshavare som ska välja gymnasiesärskola inför höstterminen 2023.

Under det öppna huset finns skolans ledning och pedagoger på plats för att berätta om verksamheten och svara på frågor. Det kommer också vara möjligt att prova på delar av det skolan har att erbjuda.

Entre från ingång A3.

Individuella programmet

Det individuella programmet är en utbildning som anpassas efter dina individuella behov och förutsättningar. Du läser ämnesområden istället för ämnen. På Solna grundsärskolas individuella program läser man extra inom de estetiska uttrycksformerna. Programmet kan även innehålla praktik om skolan bedömer att det är bra för dig. Vi jobbar tematiskt i olika ämnesområden där vi kombinerar teori med praktik vilket betyder att du hela tiden prövar det du lärt dig.

Det individuella programmet innehåller följande ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

Längre ned på följande sida kan du läsa mer om gymnasiesärskolan:
Gymnasiesärskolan

Kontaktinformation

Rektor gymnasiesärskola

Mariana Berlin
mariana.berlin@solna.se

Skolsköterska

Ingela Jansson
Ingela.jansson@solna.se

08-746 11 32

Administration

Johan Peterson

Skolläkaren nås via skolsköterskan

Karta

Senast uppdaterad