Säga upp förskole­plats eller byta förskola

Om du inte längre vill ha en plats i förskolan eller pedagogisk omsorg ska du säga upp din plats. Uppsägningstiden är en månad oavsett om barnet går i en kommunal eller fristående verksamhet.

Under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt, oavsett om ditt barn använder platsen eller inte. Du säger upp barnets plats i e-tjänsten Förskola & skola under Avsluta placering. Uppsägningsdatum räknas från den dag uppsägningen registrerats i e-tjänsten Förskola & skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ångrar att du tackat ja till en erbjuden plats och meddelar detta innan angivet placeringsdatum gäller ingen uppsägningstid.

Om du flyttar från Solna Visa Dölj

Om du flyttar från Solna får du som längst behålla förskoleplatsen under en månad, räknat från nytt folkbokföringsdatum. Kommunen du flyttar till ska ha gett sitt godkännande till att du behåller platsen och också godkänna ersättning till Solna stad eller den fristående verksamheten för platsen. Du betalar då avgiften för förskoleplatsen till barnets nya hemkommun.

Säger du inte upp platsen kommer den att avslutas automatiskt samma datum som ditt nya folkbokföringsdatum.

Om du står i kö till en plats i förskola eller pedagogisk omsorg i Solna, men flyttar till en annan kommun, stryks barnets plats i kön när Solna stad får besked från Skatteverket om ändrad folkbokföring för barnet.

När ditt barn ska börja i förskoleklass Visa Dölj

Uppsägning av barn som ska börja förskoleklass gör Solna stad automatiskt. Placeringen avslutas per den 31 juli. Vill du avsluta platsen tidigare gör du det senast en månad i förväg i e-tjänsten Förskola & skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du själv säger upp ditt barns plats, men önskar en ny placering i förskola eller pedagogisk omsorg eller fritidshem inom fyra månader räknat från och med uppsägningsdatumet (datumet då uppsägningen inkom till Barn- och utbildningsförvaltningen), räknas placeringen som om den har fortgått hela perioden. Avgiften debiteras retroaktivt för de månader som barnet inte använt platsen. Avgiften för den perioden blir densamma som den senast gällande.

Om du vill byta förskola Visa Dölj

Om du vill stå i kö för byte till en annan förskola eller pedagogisk omsorg ska du göra en ny ansökan i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ditt barn blir erbjuden en plats enligt turordningen. Eftersom du redan har en plats i Solna stad har du inget garanterat datum för när du får en ny plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

Vid byte av kommunal eller fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna behöver ingen uppsägning göras.

Uppsägning från Solna stad Visa Dölj

Om ditt barn är borta från förskolan eller pedagogisk omsorg utan att du anmält frånvaro, får barnet behålla platsen i högst två månader. Därefter har Solna stad eller huvudmannen rätt att säga upp platsen.

Solna stad har också rätt att säga upp platsen om du har obetalda räkningar, om inte särskilda skäl föreligger.

Uppsägningstiden är en månad från Solnas stads sida och ska meddelas skriftligen till vårdnadshavaren.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad