Öppettider

Alla förskolor ska hålla öppet 06.30–18.00 om det finns ett behov av det.

  • Förskolorna i Solna stad erbjuder verksamhet vardagar hela året klockan 06.30–18.00.
  • Pedagogisk omsorg erbjuder verksamhet tio timmar per dag och har flextid mellan klockan 06.30–08.00.

Verksamheterna är stängda under röda dagar samt jul-, nyårs- och midsommarafton.

I ungefär fem till sex veckor under sommaren och mellan jul och nyår samarbetar Solna stads förskolor för att tillgodose ditt barns behov av omsorg.

Tre dagar per år har förskolan planeringsdagar och en gång i månaden personalmöten. Dessa tillfällen är förskolan stängd hela eller del av dagen.

Föräldraledig eller arbetssökande

När du är föräldraledig eller arbetssökande har ditt barn möjlighet att vara i förskolan max 30 timmar/vecka (minimum tre timmar/dag och max 6 timmar/dag). Under skollov (hela skollovsveckor) har ditt barn möjlighet att vara i förskolan max 15 timmar/vecka (max 3 timmar/dag). Se skolans terminer och lov.

Om ditt barns schemalagda tid infaller på en röd dag kan inte tiden bytas till annan dag. Den totala tiden minskar således om den schemalagda tiden infaller på en röd dag precis som för barn som går heltid på förskolan.

Rektor beslutar om förläggning av den schemalagda tiden för föräldralediga och arbetssökande.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad