Omsorg på kvällar, nätter och helger

Solna stad erbjuder omsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagd på kvällar, nätter och helger. Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds på Regnbågens förskola i centrala Solna.

Följande tider räknas som obekväm arbetstid:

 • vardagar från klockan 18.00 till 06.30
 • lördagar, söndagar och helgdagar.

Vem kan ansöka?

För att ansöka om omsorg på obekväm arbetstid behöver familjen uppfylla följande kriterier:

 • Barnet är folkbokfört i Solna.
 • Gifta eller sammanboende vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid samtidigt. Ansökan beviljas inte om en av vårdnadshavarna är ledig.
 • Ensamstående vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid.
 • Behovet av omsorg är regelbundet och kontinuerligt återkommande.

Hur ansöker man?

Vårdnadshavare gör ansökan via självserviceportalen Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast en månad innan omsorg på obekväm arbetstid behövs. Vårdnadshavare behöver uppge om vårdnaden är ensam, gemensam eller gemensam ej sammanboende.

Vårdnadshavare behöver bifoga:

 • Schema från arbetsgivaren som styrker att familjen har behov av omsorg på obekväm arbetstid
 • Intyg att arbetstiden inte går att ändra
 • Anställningsavtal.

Samtliga intyg ska vara styrkta med underskrift från arbetsgivaren. Vårdnadshavarens schema från arbetsgivaren fastställer omsorgstiden. Omsorgstid avser vårdnadshavarnas arbetstid samt restid.

Avgift

Omsorg på obekväm arbetstid ingår i maxtaxan. Läs mer om maxtaxa här.

Beslut om placering

 • Vid beviljad ansökan om plats skickas erbjudande om plats via e-post och sms.
 • Vårdnadshavaren ska svara på erbjudande inom fem vardagar. Om två vårdnadshavare finns ska båda svara på erbjudandet.
 • Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats upphör erbjudandet. Om behov av omsorg på obekväm arbetstid kvarstår behöver vårdnadshavare göra en ny ansökan.
 • Beslut om placering gäller under max ett år. Efter det ska ny ansökan lämnas in.

Omsorgstid

Vårdnadshavarens schema från arbetsgivaren fastställer omsorgstiden. Omsorgstid avser vårdnadshavarnas arbetstid samt restid.

 • Barn till kvällsarbetande vårdnadshavare ska hämtas senast klockan 21.30.
 • Vårdnadshavare som slutar arbeta mellan klockan 21.30-24.00 ska hämta sitt barn senast klockan 07.30 dagen efter.
 • Arbetstid efter klockan 24.00 räknas som nattarbete och barnet har rätt att stanna på Regnbågens förskola till vårdnadshavaren har sovit färdigt.
 • Har vårdnadshavarna delade arbetspass ska barnet hämtas mellan passen.

Ändring, avslut och uppsägning av omsorgstid

Om omsorgsbehovet ändras på grund av nytt arbete eller schema ska förskolans personal alltid informeras för överenskommelse om nya tider.

Uppsägningstiden för avtal om omsorg på obekväm arbetstid är en månad. Familjen betalar avgift under uppsägningstiden. Vårdnadshavare säger upp platsen på förskolan i e-tjänsten. Uppsägningstiden räknas från den dag uppsägningen registrerats i e-tjänsten. Om uppsägning sker från Solna stads sida är uppsägningstiden en månad och ska meddelas skriftligen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad