Olika former av verksamheter

I Solna stad erbjuds olika verksamheter för barn i förskoleålder; kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg. Det finns även allmän förskola, flerfamiljssystem, öppen förskola och omsorg på kvällar, nätter och helger.

Förskola

Barn i åldern 1–5 år kan gå i förskola. Förskolan ska arbeta med omsorg, fostran och lärande utifrån läroplanen för förskolan. I Solna finns det kommunala förskolor som drivs av Solna stad och fristående förskolor. De fristående förskolorna har en annan ansvarig huvudman, ofta ett företag eller ett föräldrakooperativ. Alla förskolors pedagogiska arbete leds av en förskolechef eller rektor.

Läs mer om förskola på finska

Hitta förskola i Solna stad

Allmän förskola

Alla barn mellan 3–5 år har rätt till tre timmars avgiftsfri förskola per dag, max 15 timmar per vecka. Verksamheten är en integrerad del av förskolan och kallas allmän förskola. Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider och erbjuder inte omsorg under höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov. Respektive förskolechef beslutar om vilka tider som allmän förskola erbjuds på förskolan.

Anmäl via blankett Ansökan till allmän förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som finns i självserviceportalen.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg (familjedaghem eller dagmamma) vänder sig oftast till barn mellan 1–5 år och är barnomsorg i hemmiljö där verksamheten bedrivs i mindre grupper. Läroplanen för förskolan är vägledande för verksamheterna och den pedagogiska verksamheten ska ge omvårdnad, fostran och goda möjligheter till lärande.

Hitta pedagogisk omsorg i Solna

Flerfamiljssystem

Flerfamiljssystem innebär att flera familjer delar på omsorgen för varandras barn. Denna tillsynsform kan vara ett alternativ för deltidsarbetande föräldrar för att lösa sin barnomsorg under en begränsad tid.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad