Solskenets förskola, entrén och utegården med leksaker.
Stråkvägen 7, 169 35 Solna
Kommunal
Visa karta

Solskenets förskola

I januari 2022 flyttar Solskenet till en nyproducerad förskola i kvarteret Bellona på Vasavägen 4. I väntan på att den nya förskolan står klar bedriver Solskenet sin verksamhet i lokaler på Stråkvägen 7 där den kommunala förskolan Stråket tidigare haft sin verksamhet.

Om oss

Vi på Solskenets förskola vill ge barnen en bra start i livet och utgår från varje barns unika förmåga, nyfikenhet och lust att lära. Målsättningen är att alla barn ges förutsättningar att nå sin fulla potential och är väl förberedd för nästa steg. Vi har tagit fasta på att barnen ska ha det roligt och tryggt på förskolan, för det är då som vi upplever att lärandet blommar som mest.

Under största delen av dagen arbetar vi två pedagoger på ca 11-16 barn beroende på ålder. Vår gård är annorlunda och utmanande, med goda möjligheter till lek och utforskande. Barnens nyfikenhet och intressen leder oss också ut på äventyr på andra platser i vår närmiljö.

I undervisningen strävar vi efter att främja barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Vi vill erbjuda en miljö där barnen är delaktiga och har stort inflytande över dagen och samtidigt en miljö där barnen utmanas att ”prova på” och uppmuntras att tro på sin egen förmåga.

Vi vill att vår värdegrund och likabehandlingsperspektivet ska genomsyra hela verksamheten. Vi vill lyfta nyanser och olikheter och främja allas möjlighet att vara de unika personer de är.

En stor del av barnens utveckling och lärande genom leken därför är leken ett dominerande inslag i vår dagliga verksamhet. Vi arbetar också efter Solna stads strategi för språkutveckling samt ett kontinuerligt och medvetet arbete med vardagsmatematik, naturkunskap/teknik, rörelse och skapande. Ibland väver vi ihop alla delar i projekt- eller temaarbete.

Tillsvidare genomförs inga visningar av förskolor i Solna.

Kontaktinformation

Solskenets förskola

forskoleomrade3@solna.se
08-746 10 00

Rektor

Hasija Duric-Salom
hasija.duric-salom@solna.se

Tf biträdande rektor

Krista Rosenberg
krista.rosenberg@solna.se

Barngrupper

Kvadraten
072-583 18 70

Cirkeln
072-583 18 91

Triangeln
072-583 13 19

Ovalen
072-583 18 71

Karta

Senast uppdaterad