Sagolandets förskola, utegården med lekställningar och leksaker.
Lottagatan 6, 170 64 Solna
Kommunal
Visa karta

Sagolandets förskola

Förskola ligger i Järvastaden och ingår tillsammans med Järven, Lottagatan och Tunet i Järva förskoleenhet. Förskolorna har Mulle Meck-parken som granne och på vintern har vi tillgång till en isbana. Naturen och Överjärva gård ligger inom promenadavstånd från förskolorna. Våra förskolor ligger ca 5 minuters promenad från Ulriksdals pendeltågstation samt många goda bussförbindelser.

Om oss

Förskolan har två gårdar, en är belägen i en liten skogsdunge, och här sker fantasifulla lekar. Den mindre gården har olika lekställningar och inbjuder till lek för de yngre barnen. Vi har ett tillagningskök med en egen kock som gör en varierad veckomeny för förskolans barn.

Verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning och har ett tydligt pedagogiskt uppdrag som utgår från förskolans läroplan. Förskolan ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Sagolandet består av fyra avdelningar som är fördelat på ett plan. Förskolan har två avdelningar med barn 1–3 år och två avdelningar med barn 3–5 år. Vårt arbetssätt innebär att vi delar in barnen i mindre grupper; i de små grupperna har barnen större möjligheter att komma till tals, pröva sina hypoteser och se varandras olikheter som tillgångar. Sagolandet arbetar med utgångspunkt i det forskande barnet och dess nyfikenhet och lust att lära. Det sker vid projektarbeten samt vid utomhus- och inomhuslek.

Läslyftet & Grön flagg

Järva förskoleenhet har under senaste året arbetat med Läslyftet, ett material som Skolverket tagit fram. Läslyftet bygger på kollegialt lärande för att arbeta medvetet med barns språk-, läs-, och skrivutveckling. Högläsning och läsmiljö har varit i fokus och hur vi kan vara bra läsande förebilder för barnen.

Förskolan är Grön flagg-certifierad vilket innebär att vi arbetar för en hållbar utveckling och deltar i Håll Sverige Rent. Miljö och hälsa är ett viktigt inslag för förskolans alla barn, varje vecka har förskolan en gemensam rörelsestund på gården.

Visning av verksamheten Visa Dölj

Visning av verksamheten sker efter överenskommelse med biträdande rektor eller rektor. Ta kontakt genom att skicka ett mejl.

Kontaktinformation

Sagolandets förskola

forskoleomrade1@solna.se
08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Rektor

Jenny Hultgren
jenny.hultgren@solna.se

Biträdande rektor

Samar Bazzi
samar.bazzi@solna.se

Barngrupper

Villa Villekulla
072-583 35 90

Mattisborgen
072-583 35 91

Björngrottan
072-583 35 93

Snickerboa
072-583 35 92

Karta

Senast uppdaterad